Show simple item record

dc.contributor.advisorCorner, Geoffrey D.
dc.contributor.advisorJensen, Maria
dc.contributor.authorKrogh, Hilde
dc.date.accessioned2010-06-16T08:13:23Z
dc.date.available2010-06-16T08:13:23Z
dc.date.issued2010-06-11
dc.description.abstractSedimentologiske og stratigrafiske data er innsamlet fra et lakustrint deltakompleks på Tolokonka i NV-Russland. De innsamlede data fra et 4,2 km langt og 30 m høyt elvesnitt har bidratt til en bedre forståelse av glasiasjonshistorien og bredemte sjøer i NV-Russland gjennom weichsel. Basert på sedimentologiske og stratigrafiske data består faciesfordelingen av sandige facies, vekslinger av kryssjiktet sand, heterolittisks sand og en diamikton. Facies er fordelt innenfor enhetene: A,B,C,D1,D2, E, F og G. Enhetene danner grunnlaget for et utviklingsmiljø fra fluvialt til deltaisk som gradvis endres til et glasilakustrint basseng og til slutt et glasialt miljø. Stratigrafiske grenser har dannet grunnlaget for en miljøtolkning av Tolokonka gjennom weichsel. Ut fra tidligere arbeid er det postulert at en bredemt sjø ble demmet opp i Hvitehavsbassenget av Barents- og Karahavisdekket (ca 70-65 ka BP) i weichsel. Glasilakustrine sedimenter på Tolokonka er i denne oppgaven beskrevet og tolket til å være avsetninger fra denne postulerte bredemte Hvitehavsinnsjøen.en
dc.format.extent5617949 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/2495
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_2242
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2010 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDGEO-3900nor
dc.subjectVDP::Mathematics and natural science: 400::Geosciences: 450::Sedimentology: 456en
dc.subjectVDP::Mathematics and natural science: 400::Geosciences: 450::Quaternary geology, glaciology: 465en
dc.subjectVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Geofag: 450::Kvartærgeologi, glasiologi: 465en
dc.titleSedimentær arkitektur og facies i lakustrine deltaavsetninger fra Weichsel i NV-Russlanden
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)