Show simple item record

dc.contributor.advisorWaterloo, Knut
dc.contributor.authorFjellbekkmo, Elisabeth Johansen
dc.contributor.authorVikøren, Sofie Nilssen
dc.date.accessioned2022-05-05T05:37:28Z
dc.date.available2022-05-05T05:37:28Z
dc.date.issued2020-05-01en
dc.description.abstractForskningslitteraturen viser til en dokumentert relasjon mellom traumer og psykose, der forekomsten av traumer er funnet signifikant høyere hos personer med psykose. Til tross for evidensbasert traumebehandling, så er det fortsatt en tendens til at pasientgruppen likevel ikke får denne behandlingsformen. Formålet med litteraturgjennomgangen var å undersøke effekt av evidensbasert traumebehandling for personer med psykose og komorbid posttraumatisk stresslidelse (PTSD). En systematisk gjennomgang av studier som har inkludert traumebehandling for pasientgruppen ble utført. Fem søkemonitorer ble benyttet for å selektere relevante studier, i tillegg til at frisøk og kontroll av aktuelle referanselister ble gjennomført. I alt 26 studier ble inkludert, der syv av disse var kvalitative kasusstudier. Resultatvis kunne majoriteten av studiene påvise en effekt av traumefokusert behandling, hvor både PTSD og psykose ble redusert. Flere resultater var signifikante og tre studier kunne påvise full remisjon av PTSD. I sum demonstrerer funnene at traumefokusert behandling har effekt på pasientgruppen med psykose og PTSD, og at intervensjonen trygt kan gjennomføres. Mer forskning er dog nødvendig for å undersøke hva som påvirker effekten, og for å underbygge de tentative mønstrene funnet i litteraturen. Nøkkelord: Psychosis, Psychotic symptoms, Psychotic disorder, Schizophrenia, EMDR, Eye movement desensitization and reprocessing, Cognitive processing therapy, Stress inoculation training, Prolonged exposure therapy. Systematisk litteraturgjennomgang.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/24995
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universitetno
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.holderCopyright 2020 The Author(s)
dc.subject.courseIDPSY-2901
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260::Klinisk psykologi: 262en_US
dc.titleEffekt av traumefokusert behandling av psykoseen_US
dc.typeMastergradsoppgaveno
dc.typeMaster thesisen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record