Show simple item record

dc.contributor.advisorFoss, Lene
dc.contributor.advisorWoll, Kristin
dc.contributor.authorHenriksen, Vegar H.
dc.contributor.authorEdvardsen, Snorre H.
dc.date.accessioned2010-06-29T08:37:48Z
dc.date.available2010-06-29T08:37:48Z
dc.date.issued2010-05-18
dc.description.abstractTemaet for studien er kunnskapsutvikling på UNN, og hvordan de ansatte mener at dette er blitt påvirket gjennom implementeringen av lean-metodikken. Det som gjør kunnskapsaspektet interessant i relasjon til lean, er at det reiser en rekke spørsmål med tanke på den kunnskapen som ansatte besitter, og hva som skjer med kunnskapen når det skapes nye rutiner og standardiseringer. Vi har tatt utgangspunkt i hvordan lean-metodikken påvirker arbeidsoppgavene til de ansatte og kommunikasjonen mellom ansatte på ulike avdelinger, og gjennom dette undersøkt hvordan lean påvirket kunnskapsutviklingen på UNN. Det overordnede forskningsspørsmålet er; Hvordan mener de ansatte at lean-metodikken påvirker kunnskapsutvikling på UNN? Vi har valgt en kvalitativ metode og et eksplorativt design. Informantene har vært ansatte i ulike stillinger, innen ulike fagområder og ulike profesjoner som har vært direkte involvert i implementeringen av lean på UNN. Utvalget besto av åtte informanter. Datainnsamlingen har foregått gjennom semistrukturerte dybdeintervjuer med de ulike informantene. Funnene i studien viser at lean-metodikken påvirket kunnskapsutviklingen hos de ansatte, men ikke i like stor grad og i samme retning som vi argumenterer for i innledningen av oppgaven. Lean medfører flere rutiner og standardiseringer i arbeidsdagen, men det viste seg imidlertid at disse standardiseringene ikke har den negative effekten vi argumenterte for. Årsaken til dette identifiseres gjennom de indirekte effektene lean medfører, og synliggjøres gjennom bedre interaksjon, informasjonsflyt og kunnskapsdeling mellom de ansatte på ulike avdelinger. Den totale effekten av lean på kunnskapsutviklingen på UNN er derfor positiv.en
dc.format.extent1009831 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/2508
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_2255
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2010 The Author(s)
dc.subject.courseIDSVF-3912nor
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en
dc.subjectKunnskapsutviklingen
dc.subjectKunnskapen
dc.subjectLæringen
dc.subjectLeanen
dc.titleLean-metodikkens betydning for kunnskapsutvikling på UNNen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record