Show simple item record

dc.contributor.advisorKøller, Hans-Georg
dc.contributor.authorFoslund, Frida Helen
dc.date.accessioned2022-06-24T05:39:06Z
dc.date.available2022-06-24T05:39:06Z
dc.date.issued2022-06-02en
dc.description.abstractTidligere forskning viser at det lenge har vært holdninger på skolen og i samfunnet om at elever med stort læringspotensial klarer seg selv (Børte et al., 2016; Hofset, 1970; Idsøe & Skogen, 2011). I tillegg finner vi holdninger i forskningslitteraturen hvor spesialtiltak for elever med stort læringspotensial er betraktet som elitisme. De mener at det ikke står i stil med budskapet i likhetsprinsippet (Børte et al., 2016, s.2). Slike holdninger finner vi også i andre land som Finland og Sverige (Persson, 2010; Tirri & Kuusisto, 2013). Til tross for dette, er realiteten at det er en elevgruppe som har behov, og ikke minst rett på tilpasset opplæring, på lik linje med andre elever (Opplæringsloven, 1998, § 1-3). I dag er det utviklet talentsentre i Norge som rekrutterer elever med stort læringspotensial. Talentsentertilbudet betraktes som tilpasset opplæring for elevgruppa, og er i samsvar med læreplanverket for kunnskapsløftet (LK20). Gjennom å delta på talentsenterets samlinger, vil elever med stort læringspotensial møte utfordringer som er tilpasset deres faglige nivå innenfor matte, naturfag og teknologi. I tillegg gir det elevene mulighet til å knytte bekjentskap til andre elever med liknende interesser (Vitensentrene, u.å). Studiens formål er å finne ut hvordan en gruppe elever fra vg1 med stort læringspotensial, opplever at talentsenteret sammenlignet med skolen, imøtekommer deres behov med hensyn til tilpasset opplæring. Gjennom bruk av kvalitativ (intervju) og kvantitativ (spørreskjema) datainnsamlingsmetode, har jeg fått tilgang til elever og lærere sine opplevelser knyttet til tilpasset opplæring. Det var likevel elevenes opplevelser som var studiens særlige fokus, men lærerne har også bidratt med interessante perspektiver. Gjennom analysering av datamaterialet, har studiens funn framkommet. En konvergent parallell analyse og en tematisk analyse ble benyttet. Studiens funn tyder på at elever med stort læringspotensial opplever en bedre tilpasset opplæring på talentsenteret, sammenlignet med skolen. Det ser ut til at mange elever opplever større grad av anerkjennelse for deres potensial, opplever bedre faglig tilrettelegging, og har et bedre faglig utbytte.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/25559
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universitetno
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.holderCopyright 2022 The Author(s)
dc.subject.courseIDBIO-3907
dc.subject000en_US
dc.titleTilpasset opplæring - også for elever med stort læringspotensialen_US
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveno


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record