Show simple item record

dc.contributor.advisorKarlsen, Solveig
dc.contributor.authorReme, Øystein
dc.date.accessioned2022-06-27T10:48:16Z
dc.date.available2022-06-27T10:48:16Z
dc.date.issued2022-05-31en
dc.description.abstractMasteroppgaven er skrevet på bakgrunn av en interesse for begrepet dybdelæring og undervisningspraksis. Målet med oppgaven er å belyse hvordan koblingsstrategier som er introdusert av Scott et al. (2011), kan benyttes av lærere for å fremme dybdelæring og størrelse forståelse av naturfaget. Gjennomførelsen av studien er gjort i samarbeid med LISSI-prosjektet (Ødegaard et al., 2021), som har undersøkt undervisningspraksisen i naturfag ved en rekke norske barne- og ungdomsskoler. Studien er en kvalitativ casestudie som ser på bruken av koblingsstrategier til tre naturfagslærere i timer med ulike temaer. Hensikten er å se på hvordan lærerne bruker ulike koblingsstrategier for å tilrettelegge for dybdelæring. I undersøkelsen er det brukt rammeverket for faglig fordypning fra LISSI-prosjektet (Ødegaard et al., 2021) og rammeverket «pedagogiske koblinger» (Scott et al., 2011) for å si noe om undervisningspraksisene kan kobles til dybdelæring. Videre er rammeverket «fra ord til begrep» (Haug og Ødegaard, 2014) brukt for å se hvordan elevene uttrykker en dyp forståelse gjennom å koble og anvende naturfagbegreper. Funnene viser at lærerne hjelper elevene med å få en dypere begrepsforståelse gjennom bruken av koblingsstrategiene. Hovedfunnet er at lærerne benytter alle koblingsstrategiene for å tilrettelegge for dybdelæring. Det varierer imidlertid hvilke strategier som brukes i de ulike timene, noe som viser at forskjellige temaer kan være tjent med ulike tilnærminger når det gjelder koblingsstrategier. Det er også variasjon i hvor mye tid som brukes på de enkelte koblingsstrategiene for å gi elevene en god forståelse av ulike tema i naturfaget. Jeg håper at studien vil bidra med gode eksempler og økt kunnskap om hvordan lærere kan tilrettelegge for dybdelæring i skolen.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/25579
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universitetno
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.holderCopyright 2022 The Author(s)
dc.subject.courseIDBIO-3907
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280::Subject didactics: 283en_US
dc.titleLæreres muligheter til å fremme dybdelæring ved hjelp av koblingsstrategieren_US
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveno


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record