Show simple item record

dc.contributor.advisorFoss, Lene
dc.contributor.authorMolberg, Hanne Kristine
dc.contributor.authorNyheim, Kristin Margrethe
dc.date.accessioned2010-08-25T07:39:54Z
dc.date.available2010-08-25T07:39:54Z
dc.date.issued2010-05-18
dc.description.abstractDenne oppgaven belyser hvilken betydning motivasjon og engasjement har for kunnskapsutvikling. Læring, kunnskap og kunnskapsutvikling er alle elementer som oppfattes som viktige ressurser i en organisasjon. Enkelte hevder kunnskap om kunnskap er en kritisk faktor for en bedrifts overlevelse. Samtidig opplever vi at utvikling av kunnskap på individnivå kan være utfordrende for ledere. I den forbindelse mener vi det er interessant å studere motivasjon og engasjement i forhold til kunnskapsutvikling, da motivasjon forklarer hvorfor individer handler som de gjør. I denne oppgaven har vi tatt utgangspunkt i autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere, noe som ansees som et eksempel på kunnskapsutvikling. Den teoretiske delen av oppgaven er delt i tre. Først forklarer vi hva vi mener med kunnskapsutvikling ut ifra teoretiske perspektiver på læring og kunnskap. Teorier og forskning vi anser som relevante er anvendt for å forklare at vi anser kunnskap som et resultat av læring, noe som betyr at kunnskapsutvikling avhenger av læringsprosesser og evnen til å omforme informasjon til kunnskap. Deretter beskriver vi ulike teoretiske perspektiver på motivasjon og engasjement til kunnskapsutvikling, før vi til slutt i kapittelet oppsummerer teoriene og forklarer veien videre for oppgaven. Oppgavens forskningsdesign er casestudie, med to case. Vi har benyttet en kvalitativ metode slik at det er mulig å innhente data om informantenes egne refleksjoner. Følgelig har vi benyttet halvstrukturerte intervju. Funnene som fremkommer i denne oppgaven indikerer at motivasjon og engasjement ikke har stor betydning på kunnskapsutvikling i forhold til autorisasjonsordningen. Dette er fordi autorisasjonsordningen er bygd på det prinsipp at om medarbeidere ikke tar autorisasjonen, mister de jobben. Følgelig drives medarbeiderne av frykt for å miste sin jobb, fremfor motivasjon og engasjement. Samtidig mener forfatterne at motivasjon og engasjement vil ha betydning på kunnskapsutvikling på et generelt grunnlag, da individer er avhengig av en drivkraft for å omforme læring til kunnskap, og informasjon til kunnskap. Nøkkelord: Læring, kunnskap, motivasjon, engasjement, kunnskapsutvikling.en
dc.format.extent787028 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/2627
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_2373
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2010 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDSVF-3912nor
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en
dc.titleMedarbeideres motivasjon og engasjement for utvikling av kunnskap : en analyse av Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivereen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)