Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorLund, Eiliv
dc.contributor.authorWaaseth, Marit
dc.date.accessioned2010-09-10T07:13:28Z
dc.date.available2010-09-10T07:13:28Z
dc.date.issued2010-08-27
dc.description.abstractI følge salgsstatistikken økte forbruket av hormontilskudd kraftig i Norge på 1990-tallet, men avtok fra 2002. Både hormontilskudd og kroppens egenproduserte kjønnshormoner er relatert til kreft hos kvinner, bl.a. brystkreft. Kreft karakteriseres ved ukontrollert celledeling som utvikles gradvis gjennom endringer i genmaterialet. Teknologisk utvikling gjør det mulig å utforske sammenhenger mellom kjønnshormoner og genuttrykk i blod i en befolkningsbasert kohorte som Kvinner og kreft-studien. På sikt kan slike analyser belyse årsakssammenhenger mellom hormoner og kreft og gi opphav til diagnostiske tester. Før man kommer så langt er det viktig å beskrive normal variasjon i genuttrykk. <br>Målet med avhandlingen var å kartlegge endringer i forbruket av hormontilskudd blant norske kvinner, relatere hormonforbruk til hormonnivåer i plasma og utforske sammenhenger mellom kjønnshormoner og hvilke gener som uttrykkes. <br>Sammenligning av egenrapportert forbruk av hormontilskudd ved tre tidspunkter (1996, 2002 og 2005) viser økning i bruk mot 2002 og kraftig nedgang mot 2005. Mens hormonbruk tidligere også viste sammenheng med utdanning og P-pillebruk, var det i 2005 kun relatert til alder og menopause. Utstrakt langtidsbruk i 2005 er en kilde til bekymring, men data fra Reseptregisteret tyder på at langtidsbruken har gått ned etter 2005. Analyser av hormonkonsentrasjon i plasma viser at spørreskjemaet i Kvinner og kreft -studien gir pålitelige opplysninger om hormonbruk og menopause. Genuttrykksmønsteret var forskjellig mellom brukere av hormontilskudd og ikke-brukere, samt mellom kvinner med lave og høye hormonkonsentrasjoner. Resultatene viser at det er mulig å påvise forskjeller i genuttrykket i blodprøver fra en befolkningsundersøkelse og gjennom det beskrive normal variasjon. Dette er viktig for senere å kunne si noe om genuttrykk relatert til sykdom, for eksempel brystkreft.en
dc.description.abstractAccording to sales statistics, the use of hormone therapy (HT) increased markedly in Norway through the 1990s, but decreased from 2002. Both endogenous and exogenous sex hormones are known risk factors for cancer among women. Cancer is characterized by uncontrolled cell growth which develops gradually through genomic alterations. Technological developments provide the opportunity to investigate relationships between sex hormones and blood gene expression in a population based cohort like the Norwegian Women and Cancer study (NOWAC). In the longer term such analyses might enlighten the causal relationship between hormones and cancer and generate a basis for diagnostic tests. However, preceding analyses of association with cancer, the normal gene expression variation should be described. <br>The aim of the thesis was to describe changes in the prevalence of self-reported HT use among Norwegian women, to examine the association between HT use and endogenous sex hormone levels and to explore the relationship between sex hormones and gene expression. <br>Comparison of self-reported HT use at three time points (1996, 2002 and 2005) shows increased use toward 2002 and a marked decrease toward 2005. In 2005 HT use was associated with age and menopausal status while previously it was additionally associated with education and oral contraceptive use. Extensive long term use in 2005 is worrying, but data from the Norwegian prescription registry suggest that long term use have decreased since 2005. Plasma hormone concentrations verified that the NOWAC questionnaires provide valid information on HT use and menopausal status. The gene expression pattern differed between HT users and non-users and between women with low and high endogenous hormone concentrations. Thus, blood samples from NOWAC provide the opportunity to perform gene expression profiling and thereby describe normal gene expression variation. This is important for subsequent research on gene expression patterns related to disease, for instance breast cancer.en
dc.description.doctoraltypeph.d.en
dc.descriptionPaper 1 of the thesis is not available in Munin due to publisher's restrictions: <br>1. Waaseth M, Bakken K and Lund E: «Patterns of hormone therapy use in the Norwegian Women and Cancer study (NOWAC) 1996‐2005», Maturitas 2009;63:220‐6 (Elsevier). Available at <a href=http://dx.doi.org/10.1016/j.maturitas.2009.03.017>http://dx.doi.org/10.1016/j.maturitas.2009.03.017</a>en
dc.format.extent1456432 bytes
dc.format.extent334646 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/2646
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_2391
dc.language.isoengen
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.relation.ispartofseriesISM skriftserie, nr 109
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2010 The Author(s)
dc.subjectVDP::Medisinske fag: 700::Helsefag: 800::Epidemiologi medisinsk og odontologisk statistikk: 803en
dc.subjectVDP::Medisinske fag: 700::Helsefag: 800::Samfunnsfarmasi: 812en
dc.subjectVDP::Medisinske fag: 700::Basale medisinske, odontologiske og veterinærmedisinske fag: 710::Medisinsk molekylærbiologi: 711en
dc.subjectVDP::Medisinske fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Endokrinologi: 774en
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Epidemiology medical and dental statistics: 803en
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Community pharmacy: 812en
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Basic medical, dental and veterinary science disciplines: 710::Medical molecular biology: 711en
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Endocrinology: 774en
dc.subjecthormontilskudden
dc.subjectkjønnshormonen
dc.subjectforbruk, overgangsalder, Kvinner og kreft, genuttrykk, genekspresjonen
dc.subjectforbruken
dc.subjectovergangsalderen
dc.subjectKvinner og kreften
dc.subjectgenuttrykken
dc.subjectgenekspresjonen
dc.subjecthormone therapyen
dc.subjectsex hormoneen
dc.subjectutilizationen
dc.subjectmenopauseen
dc.subjectthe Norwegian Women and Cancer studyen
dc.subjectgene expressionen
dc.titleHormone therapy use, sex hormone concentrations and gene expression : The Norwegian Women and Cancer study (NOWAC)en
dc.typeDoctoral thesisen
dc.typeDoktorgradsavhandlingen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel