Show simple item record

dc.contributor.advisorBertheussen, Bernt
dc.contributor.advisorGrowen, Ulf Mack
dc.contributor.authorGuttormsen, Heidi Marlen
dc.contributor.authorSørensen, Monica
dc.date.accessioned2010-09-13T07:47:20Z
dc.date.available2010-09-13T07:47:20Z
dc.date.issued2010-05
dc.description.abstractFormålet med denne masteroppgaven er å gjøre en verdivurdering av KGS Systemer AS. KGS er et høyteknologifirma som ble etablert i 1987 av Kjell Sundfær. Idéen bak selskapet var å utvikle løsninger for elektronisk måleutstyr med basis i datamaskiner. Sundfær arbeidet i sin egen kjeller som eneste ansatt, frem til etterspørselen økte i 1995. Da ansatte han tre medarbeidere, og lokaliserte KGS i Forskningsparken i Tromsø. I dag leverer KGS ferdige måle- og styringsløsninger til kundene, og er en komponentleverandør til automatiseringsindustrien. Eneaksjonær Sundfær nærmer seg nå pensjonsalderen, og ville i den anledning ha en verdivurdering av selskapet. For å gjennomføre en verdivurdering av KGS må vi benytte ulike verktøy. Disse verktøyene kan hjelpe oss å komme frem til ulike forhold som kan påvirke verdien av selskapet. Verktøyene vi har valgt å benytte er strategisk analyse og nøkkeltallsanalyse. Ved å gjennomføre en strategisk analyse av selskapet avdekker vi ulike risikoforhold selskapet står ovenfor. KGSs største interne risiko er å miste ansatte. Mens de største eksterne risikofaktorene knyttes til tap av hovedleverandør og kunder. Finanskrisa og valutasvingninger er andre risikoforhold som kan påvirke KGS i fremtiden. Selskapets tidligere regnskap benyttes til å gjennomføre nøkkeltallsanalyser. Nøkkeltallsanalysen viser at KGS har hatt en god økonomisk utvikling de siste årene. Egenkapitalen har vært meget høy i forhold til selskapets størrelse og risikoen de påtar seg. Derfor mener vi at KGS har for høy egenkapitalandel. Den strategiske analysen og nøkkeltallsanalysene brukes for å estimere den fremtidige utviklingen av selskapet. Videre brukes verdsettingsmetoder for å komme frem til ulike verdiestimat av selskapet. Vi har benyttet fire ulike metoder; substansverdi-, egenkapital-, totalkapital- og superprofittmetoden. På grunn av stor usikkerhet knyttet til terminalverdien, valgte vi å gjennomføre alternative beregninger uten terminalverdi. For å undersøke usikkerheten til de budsjetterte kontantstrømmene, gjennomførte vi sensitivitetsanalyser. Den mest sensitive faktoren for verdien av selskapet er endring av driftsinntekten. En liten øking i inntekten, vil gi en stor økning i verdien. Verdiestimatene ved hjelp av de ulike metodene ga oss en verdi av KGS på mellom 3,1 millioner og 6,3 millioner kroner. Vi mener at verdien på 4,4 millioner kroner beregnet ved hjelp av egenkapitalmetoden uten terminalverdi, gir den mest sannsynlige verdien av selskapet. Det er viktig å vite at vår verdivurdering bare er en veiledende pris på selskapet. Verdivurdering er ingen eksakt vitenskap. Den reelle verdien vil alltid avhenge av hva selger er villig til å selge for, og kjøper er villig til å betale. Nøkkelord: verdivurdering, KGS, strategisk analyse, regnskapsanalyse, egenkapitalmetodenen
dc.format.extent1452771 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/2650
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_2395
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2010 The Author(s)
dc.subject.courseIDBED-3901nor
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en
dc.subjectstrategisk analyseen
dc.subjectregnskapsanalyseen
dc.subjectegenkapitalmetodenen
dc.titleVerdivurdering av KGS Systemer ASen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record