Show simple item record

dc.contributor.advisorSydnes, Are
dc.contributor.authorBrochmann, Sondre
dc.date.accessioned2022-09-02T04:21:24Z
dc.date.available2022-09-02T04:21:24Z
dc.date.issued2022-05-31en
dc.description.abstractSnøskredulykker rammer samfunnet flere ganger årlig. Overlevelsestiden forbundet med å bli fullstendig begravet i snøskred er svært kort. Redningsoperasjoner i miljøer der disse ulykkene skjer innebærer ofte betraktelige usikkerhets- og risikomomenter for det betydelige antallet redningsmannskap som rykker ut på slike hendelser. Som en konsekvens av disse faktorene, kreves det veloverveide beslutninger tatt på et solid grunnlag, samtidig som disse beslutningstakingsprosessene preges av et betydelig tidspress. Dette innebærer en forståelse av situasjonen, hva man står ovenfor og hvordan situasjonen kan utvikle seg. Denne studien ser på hvordan Redningstjenestens frivillige og profesjonelle redningsressurser danner og deler situasjonsforståelse, samt hvordan situasjonsforståelse påvirker beslutningstaking. Gjennom tre forskningsspørsmål vil det svares på problemstillingen: Hvilke faktorer påvirker felles situasjonsforståelse under snøskredaksjoner og hvordan leder situasjonsforståelse til beslutningstaking? Denne studien bygger på primærdata fra åtte kvalitative intervjuer innenfor den frivillige og profesjonelle Redningstjenesten, samt sekundær dokumentdata om Redningstjenestens organisering under snøskredulykker. Konklusjonen i studien viser at Redningstjenestens multi-organisatoriske oppbygning, som innebærer en blanding av frivillige og profesjonelle med ulikt utgangspunkt, utdanning og erfaring, påvirker aktørenes felles situasjonsforståelse. Som en konsekvens av ulik tilnærming til oppdragsløsning, forekommer det noen ganger uklarheter knyttet til rolleansvar og praktisk gjennomføring. Individets egenskaper i form av erfaring og kompetanse, ulike organisasjoners kjennskap til hverandres informasjonsbehov, samt begrensninger relatert til digitale informasjonsdelingsverktøy, er identifiserte faktorer som påvirker informasjonsdelingen mellom organisasjoner. En felles situasjonsforståelse danner grunnlaget for annerkjennelse av hastegrad, som igjen har igjen betydning for risikovilje og beslutningsstrategi hos utvalget.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/26536
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universitetno
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.holderCopyright 2022 The Author(s)
dc.subject.courseIDSVF-3920
dc.subjectSVF-3920en_US
dc.subjectsituasjonsforståelseen_US
dc.subjectredningstjenestenen_US
dc.subjectbeslutningstakingen_US
dc.subjectsnøskreden_US
dc.subjectinformasjonsdelingen_US
dc.subjectSARen_US
dc.subjectsamvirkeen_US
dc.titleFelles situasjonsforståelse og beslutningstaking i snøskredaksjoneren_US
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveno


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record