Show simple item record

dc.contributor.advisorMyrland, Øystein
dc.contributor.authorKnudsen, Mari
dc.date.accessioned2010-09-13T10:23:23Z
dc.date.available2010-09-13T10:23:23Z
dc.date.issued2010-05
dc.description.abstractFormålet med denne oppgaven var å modellere annonseinvesteringenes effekt på salget. Vi ville ikke bare se på hvordan investeringer i annonser påvirker salget, men også se om det er noen spesielle annonseegenskaper og kampanjer som har større effekt på salget enn andre. Den teoretiske forankringen for denne oppgaven ligger i teori og tidligere forskning på annonseringens effekt på salget, eller såkalte annonse-salgs modeller. Datamaterialet som ble brukt for analysen var medieplaner for en Skandinavisk kjede for herreklær. Videre ble det laget fire modeller for å se på ulike aspekter ved annonseringen og deres påvirkning av salget. Denne oppgaven skiller seg fra tidligere forskning på området da den også inkluderer annonseegenskaper og kampanjer som variabler som spiller inn på salget, ikke bare de totale investeringene gjort i annonsering. Vi har sett at de totale annonseinvesteringene til analysebedriften er lønnsomme og fører til økt omsetning, større enn hva investeringene i annonser er. Videre klarte vi ikke å se at noen typer kampanjer var av betydning for omsetningen, men at TV annonser på 15 og 20 sekunder, samt annonser på trykk over en hel side var faktorer som hadde positiv effekt på salget. I tillegg så vi at konkurrentenes annonseinvesteringer fungerer positivt på salget og gir bedriften økt omsetning. Da formålet med oppgaven var å utvide analysen med å i tillegg til å se på annonseinvesteringene, også inkludere typer kampanjer og egenskaper kan vi her si at vi ikke har funnet at kampanjene hadde stor effekt på salget. Investeringene bedriften gjør, er tydelig lønnsom, men vi kan ikke se store tendenser til at de små aktivitetene de har foretatt fungerer effektivt på salget. Det var altså noen egenskaper ved annonsene og kampanjene som var av betydning for salget, men langt færre enn antallet egenskaper som ble undersøkt. Vi kan dermed ikke si å ha funnet hva som ligger til grunne for den positive effekten av totalinvesteringene, men det kan tyde på at samlet sett utgjør alle aktivitetene økt omsetning og også økt lønnsomhet for bedriften.en
dc.format.extent393144 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/2655
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_2400
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2010 The Author(s)
dc.subject.courseIDBED-3901nor
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en
dc.titlePåvirker annonsekvalitet salget av herreklær?en
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record