Show simple item record

dc.contributor.advisorVassdal, Terje
dc.contributor.authorVesterbekkmo, Silje Marie
dc.date.accessioned2010-09-14T07:44:26Z
dc.date.available2010-09-14T07:44:26Z
dc.date.issued2010-05-18
dc.description.abstractTema for oppgaven har vært verdsettelse av det norske, børsnoterte bioteknologiselskapet, Algeta ASA. Målet har gjennom hele oppgaven vært å komme frem til et verdiestimat på Algeta-aksjen, for gjennom dette å kunne gi en anbefaling på aksjen. Dette har jeg lyktes med, og på bakgrunn av denne omfattende verdsettelsesprosessen har jeg verdsatt selskapet til i overkant av 2 milliarder kroner, noe som gir en verdi per aksje på 51,15 kroner. Dette er betydelig lavere enn aksjekursen per 7. mai 2010, som var på 76,50 kroner. Innledningsvis i oppgaven gis det en presentasjon avselskapet og bransjen selskapet opererer i. Det blir redegjort for det teoretiske fundamentet som oppgaven bygger på. Deretter har jeg gjennomført en omfattende regnskapsanalyse samt en overordnet strategisk analyse da disse danner grunnlaget for utarbeidelsen av fremtidsregnskapene. Videre har jeg gjennomført verdiberegningen ved å bruke totalkapitalmetoden, samt at jeg har foretatt en sannsynlighetsjustering av denne for å ta hensyn til den teknologiske usikkerheten som er forbundet med utviklingen av medikamenter. Jeg har også gjennomført en realopsjonsanalyse for et av selskapets produkter, TH-1, for å finne ut hvorvidt fleksibiliteten i denne type prosjekt har noen verdi Avslutningsvis følger diskusjon og konklusjon. Nøkkelord: Algeta ASA, bioteknologi, verdsettelse, realopsjon, NPVen
dc.format.extent2742181 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/2662
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_2407
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2010 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDBED-3901nor
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Economics: 210en
dc.subjectbioteknologien
dc.subjectverdsettelseen
dc.subjectrealopsjonen
dc.subjectNPVen
dc.titleVerdivurdering av Algeta ASAen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)