Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKirkhaug, Rudi
dc.contributor.authorAndersen, Kjerstin
dc.date.accessioned2010-10-07T08:20:28Z
dc.date.available2010-10-07T08:20:28Z
dc.date.issued2010-06
dc.description.abstractDenne masteravhandlingen har forsøkt å belyse en kritisk fase i prosjektsammenheng; fasen da målet med prosjektet skal implementeres og realiseres i basisorganisasjonen. Denne fasen kan være utfordrende samtidig som den kan forløpe uten nevneverdige implikasjoner. Spørsmålet om hvordan prosjektets leveranse kommer til uttrykk i organisasjonen, utfall ved implementeringen av prosjektet, og hvilke faktorer som kan sies å ha påvirket implementeringen og utfallet av denne, danner grunnlaget for min avhandling. Denne studien er en studie av tre nordnorske kommuners prosjektarbeid for å implementere kommunale servicesentre. Formålet med studien er for det første å gi et innblikk i og en forståelse for ulike prosjektprosessers påvirkning på implementeringen av prosjektkonsepter. For det andre er ambisjonen å finne ut hvilke forhold i prosjektarbeidet som er av avgjørende karakter for det endelige resultatet. Med utgangspunkt i tre teoretiske tilnærminger har jeg forsøkt å finne svar på denne avhandlingens overordnede problemstilling; ”Hva hemmer og hva fremmer implementeringen av interne prosjektgruppers konsepter?”.en
dc.format.extent986552 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/2704
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_2447
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.subject.courseIDSTV-3901nor
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240en
dc.titleProsjektarbeid - har det noe å si? : implementeringen av interne prosjektgruppers konsepter i basisorganisasjonenen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


Tilhørende fil(er)

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel