Show simple item record

dc.contributor.advisorRøvik, Kjell Arne
dc.contributor.authorWillersrud, Andreas Engen
dc.date.accessioned2010-10-07T10:19:47Z
dc.date.available2010-10-07T10:19:47Z
dc.date.issued2010-06
dc.description.abstractAvhandlingen er en litteraturstudie av et av de mest populære managementkonseptene på 1990- og 2000-tallet; Core Competence. Formålet er todelt. For det første analyserer jeg hvilke oppfatninger som finnes i litteraturen om konseptets opphav, utprøvdhet og status som organisasjonsoppskrift. For det andre undersøker jeg hvilke effekter outsourcing - som grep for å rendyrke kjernekompetansestrategier - kan ha på organisasjoner. Et sentralt spørsmål i denne sammenheng, og som også tydeliggjøres i analysen er hvilke forhold som bidrar til at henholdsvis tilsiktede og utilsiktede effekter av outsourcing oppstår. Det viste seg i analysen, at konseptet i litteraturen synes å oppfattes som et velutprøvd redskap for måloppnåelse i organisasjoner. Ved nærmere ettersyn oppdaget jeg dog at effektene som tilskrives konseptet i liten grad er empirisk dokumentert i mitt utvalg. Analysen av effektene outsourcing fører til viste at det for det første synes å være uenighet i faglitteraturen omkring hvorvidt de tilsiktede effektene oppstår. Det kan virke som en del av effektene som er forbundet med outsourcing faktisk er overdrevet. I den andre delen denne analysen har jeg vist en rekke faktorer som synes å påvirke effektene i tilsiktet og utilsiktet retning. Her har jeg vist at trekk ved bakgrunn og prosess i forbindelse med outsourcing i stor grad kan sies å påvirke utfallet. I tillegg spiller organisasjonskultur en sentral rolle i forbindelse med grepets suksessrate.en
dc.format.extent763249 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/2708
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_2451
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2010 The Author(s)
dc.subject.courseIDSTV-3903nor
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240::Public and private administration: 242en
dc.subjectCore Competenceen
dc.subjectOutsourcingen
dc.subjectKjernekompetanseen
dc.subjectKonkurranseutsettingen
dc.subjectSlank organiseringen
dc.subjectStrategien
dc.subjectManagementen
dc.subjectKjerneen
dc.subjectKompetanseen
dc.subjectCompetenceen
dc.titleCore competence og outsourcing : en litteraturstudie av konseptets spredningsevne og effekteren
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record