Show simple item record

dc.contributor.advisorHoogensen, Gunhild
dc.contributor.authorHongseth, Rolf
dc.date.accessioned2010-10-07T11:50:36Z
dc.date.available2010-10-07T11:50:36Z
dc.date.issued2010-05-15
dc.description.abstractKrigen i Kosovo var et vendepunkt for NATO. Den underbygger påstanden om at militærmakt fortsatt er aktuell som et instrument for politikken, samtidig som den har vist sine begrensninger. Kosovokonflikten var i tillegg en påminnelse om at forhandlinger for å løse politiske konflikter har ingen troverdighet hvis det ikke forhandles ut i fra en evne og vilje til bruk av makt. Kosovokonflikten tar for seg to av basisverdiene som har vært en pågående diskusjon innenfor det internasjonale samfunn; staters rett til suverenitet kontra menneskerettighetene. Med dette som bakteppe får konflikten en interessant juridisk problemstilling da den setter to folkerettslige prinsipper opp i mot hverandre. Det første prinsippet handler om suverenitet og ikke-intervensjon, samt respekten for en stats territoriell integritet. Det andre prinsippet er menneskerettigheter og ens plikt til å respektere og promotere disse. Kjernen i oppgaven er en belysning av prinsippene ved bruk av intervensjon som et politisk virkemiddel tilnærmet gjennom et juridisk og teoretisk perspektiv. Oppgaven tar sikte på å prøve å besvare om NATO sin intervensjon i Kosovo kan rettferdiggjøres, og kan man si at intervensjonen har skapt fremtidig sedvane?en
dc.format.extent249129 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/2715
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_2458
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2010 The Author(s)
dc.subject.courseIDSVF-6900nor
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Internasjonal politikk: 243en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240::International politics: 243en
dc.titleKosovo : et politisk spill, med gode intensjoneren
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record