Show simple item record

dc.contributor.authorFuruseth, May-Tove
dc.contributor.authorKvissel, Anne Katrine
dc.contributor.authorBerg, Vivian
dc.contributor.authorKjøbli, Eli
dc.contributor.authorVolden, Vivi
dc.contributor.authorSolli, Ann Iren
dc.contributor.authorGranerud, Beathe Kiland
dc.contributor.authorLie-Jensen, Anette Christensen
dc.contributor.authorNygård, Irene
dc.contributor.authorAlm, Bente
dc.contributor.authorErsvær, Elisabeth
dc.contributor.authorSjøholt, Gry
dc.date.accessioned2022-12-05T09:30:18Z
dc.date.available2022-12-05T09:30:18Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractSiden 2005 har omfang og innhold i bioingeniørutdanningen vært definert av en nasjonal rammeplan for å sikre likeverdig sluttkompetanse for alle kandidater. Fra 2019 ble en ny forskrift om nasjonale retningslinjer fastsatt. Både tidligere rammeplan og nye retningslinjer har regulert læringsutbyttene og omfang av praksis i utdanningen. I denne studien kartlegges omfang og organisering av praksisstudiene ved de ulike studieprogrammene, dette for å undersøke forskjeller og likheter og tilrettelegge for at studiestedene kan lære av hverandre. Det er innhentet data fra hvert studieprogram for omfang og organisering av veiledet intern praksis, ekstern praksis samt bacheloroppgaven. Dette ble kartlagt for alle studiestedene før og etter innføring av nye retningslinjer. Resultatene viser ulikheter i omfang og organisering av praksisstudiene og bacheloroppgaven mellom studieprogrammene i Norge og da særlig i organisering av intern praksis. De nye retningslinjene åpner samtidig opp for en videre fortolkning av praksisbegrepet og av krav til omfang og organisering av praksis. For å sikre likeverdig sluttkompetanse for ferdigutdannede, uavhengig av studiested, er det behov for i større grad enes om hva som gir tilstrekkelig omfang og god kvalitet i praksis i bioingeniørutdanningen. Denne deskriptive studien viser behov for videre forskningssamarbeid mellom studiestedene, for å utvikle en bioingeniørutdanning av best mulig kvalitet for fremtiden.en_US
dc.descriptionSource at <a href=https://www.bioingenioren.no/arkiv/>https://www.bioingenioren.no/arkiv/</a>.en_US
dc.identifier.citationFuruseth MT, Kvissel AK, Berg V, Kjøbli E, Volden V, Solli AI, Granerud BK, Lie-Jensen AC, Nygård I, Alm B, Ersvær E, Sjøholt G. Praksisstudienes omfang og organisering i bioingeniørutdanningen. Bioingeniøren. 2022;8:24-29en_US
dc.identifier.cristinIDFRIDAID 2071334
dc.identifier.issn0801-6828
dc.identifier.issn1890-1875
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/27684
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNITO Bioingeniørfaglig institutten_US
dc.relation.journalBioingeniøren
dc.relation.urihttps://www.bioingenioren.no/contentassets/f190e17d5be945b2988444bc818fa9f2/praksisstudienes-omfang-og-organisering-i-bioingeniorutdanningen.pdf
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2022 The Author(s)en_US
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0en_US
dc.rightsAttribution 4.0 International (CC BY 4.0)en_US
dc.subjectVDP::Medisinske fag: 700en_US
dc.subjectVDP::Midical sciences: 700en_US
dc.subjectBioingeniørfag / Biomedical Laboratory Scientisten_US
dc.subjectFagdidaktikk / Disciplinary didaktiken_US
dc.subjectFerdighetslæring / Skill-Acquisitionen_US
dc.subjectPraksisforskning / Practice reserachen_US
dc.titlePraksisstudienes omfang og organisering i bioingeniørutdanningenen_US
dc.type.versionpublishedVersionen_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.typeTidsskriftartikkelen_US
dc.typePeer revieweden_US


File(s) in this item

Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)