Show simple item record

dc.contributor.authorSverre, Jan Marcus
dc.contributor.authorSmedslund, Geir
dc.contributor.authorStoinska-Schneider, Anna Karina
dc.contributor.authorKucuk, Bahar
dc.contributor.authorGomez Castaneda, Monica
dc.contributor.authorRefsdal, Tonje Lehne
dc.contributor.authorBrurberg, Kjetil Gundro
dc.date.accessioned2022-12-06T09:58:57Z
dc.date.available2022-12-06T09:58:57Z
dc.date.issued2022-04
dc.description.abstractDagens praksis tilsier at man i hovedsak skal vurdere risiko for preeklampsi (svangerskapsforgiftning) hos gravide ved hjelp av medisinsk og obstetrisk sykehistorie. Denne metodevurderingen sammenligner prediktiv nøyaktighet av nåværende praksis med screening i svangerskapsuke 11-14 med en algoritme basert på mors kjennetegn, blodtrykk, ultralyd-undersøkelse som inkluderer blodgjennomstrømning i arterier til livmor og måling av en biomarkør (PlGF) i mors blod. Vi vurderer også om forebyggende behandling med lavdose acetylsalisylsyre (ASA) har effekt på forekomst av preeklampsi med forløsning før uke 34, før uke 37 (preterm preeklampsi) og uavhengig av når i svangerskapet forløsningen skjer hos kvinner med høy risiko for preeklampsi.<p> <p>Vi har vurdert helseøkonomiske konsekvenser av innføring av screening med den foreslåtte algoritmen og påfølgende forebygging med ASA sammenlignet med antatt klinisk praksis i Norge i dag.<p> <p>Vi fant at screening med algoritme tidlig i svangerskapet: <uli> <li>trolig bedrer prediksjon av risiko for preeklampsi med forløsning før uke 37 i svangerskapet</li> <li>muligens bedrer prediksjon av risiko for preeklampsi med forløsning før uke 34 i svangerskapet</li> <li>har usikker effekt på prediksjon av risiko for preeklampsi uavhengig av tidspunkt for forløsning. Dette er fordi det ikke er vist at screening for preeklampsi med algoritmen er effektiv for å predikere preeklampsi med forløsning fra uke 37.</li><p> <p>Vi inkluderte én studie om forebyggende effekt av ASA hos kvinner som var identifisert med høy risiko for preeklampsi. Vi fant at forebygging med ASA trolig reduserer forekomsten av preeklampsi før 34 uker og før 37 uker av svangerskapset.<p> <p>Våre vurderinger av helseøkonomi og organisering viste at <li>det foreslåtte screeningprogrammet og forebygging med ASA kan være kostnadsbesparende sammenlignet med dagens praksis fordi det fører til færre forløsninger med preeklampsi før uke 37</li> <li>innføring av det foreslåtte screeningprogrammet vil sannsynligvis medføre organisatoriske konsekvenser som bør utredes nærmere av berørte fagmiljøer</li> </uli>en_US
dc.descriptionSource at www.fhi.noen_US
dc.identifier.citationSverre JM, Smedslund G, Stoinska-Schneider A, Kucuk B, Gomez Castaneda M, Refsdal TL, Brurberg KG. Første trimester-screening for utvikling av preeklampsi med bruk av algoritme: en fullstendig metodevurdering. Folkehelseinstituttet, Område for helsetjenester; 2022. 189 p.en_US
dc.identifier.cristinIDFRIDAID 2088413
dc.identifier.isbn978-82-8406-326-3
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/27705
dc.language.isonoben_US
dc.publisherFolkehelseinstitutteten_US
dc.relation.urihttps://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2022/forste-trimester-screening-for-utvikling-av-preeklampsi-med-bruk-av-algoritme-rapport-2022.pdf
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2022 The Author(s)en_US
dc.title.alternativeFirst trimester-screening for the development of preeclampsia with the use of an algorithm: a health technology assessment.en_US
dc.titleFørste trimester-screening for utvikling av preeklampsi med bruk av algoritme: en fullstendig metodevurderingen_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.typeForskningsrapporten_US


File(s) in this item

Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record