Show simple item record

dc.contributor.advisorBertheussen, Bernt
dc.contributor.advisorMack Groven, Ulf
dc.contributor.authorEide, Kay
dc.date.accessioned2010-11-03T09:01:38Z
dc.date.available2010-11-03T09:01:38Z
dc.date.issued2010-08-15
dc.description.abstractProblemstilingen, og målet med denne oppgaven er å estimere en teoretisk markedsverdi av egenkapitalen til Hurtigruten ASA. Analysen tar utgangspunkt i konsernet slik det har fram-stått etter fusjonen mellom Troms Fylkes Dampskipsselskap og Ofoten og Vesteraalske dampskipsselskap i 2006. For å beregne et verdiestimat har jeg benyttet ulike rammeverk innen verdsettelse, med hovedvekt på erfaring og kunnskaper opparbeidet gjennom fagene strategi, regnskapsanalyse og verdsetting. Oppgaven gir en grundig innføring i selskapets ulike produktområder, og utvikling i disse de senere år. Videre blir det gitt en innføring i omfanget av selskapets virksomheter i forhold til markeds- og konkurransesituasjonen. For å kunne si noe om hvilken konkurransesituasjon Hurtigruten ASA befinner seg i, har jeg gjennomført en strategisk analyse. Strategisk analyse, og analyse av forholdstall basert på selskapets årsregnskaper, har sammen med mine subjektive vurderinger dannet grunnlaget for en estimert framtidig økonomisk ut-vikling i selskapet. Utgangspunktet for verdsettingen er framtidig verdiskapning, og gjennom en fri kontant-strømbasert verdsettelsesteknikk prises selskapet til 7,93 NOK per aksje. For å kontrollere verdiestimatet er det også foretatt en komparativ verdsettelse som verdsetter egenkapitalen til 4,9 NOK per aksje. Basert på balansestørrelser er verdien av egenkapitalen 18,16 per aksje. Utfordringer knyttet til verdsettelse av Hurtigruten ASA drøftes på bakgrunn av at selskapet er i en restruktureringsfase, og vanskelig lar seg sammenlikne med andre børsnoterte foretak. Oppgaven konkluderer med en handlestrategi, og angir de mest sentrale momenter av risiko knyttet til denne.en
dc.format.extent1000624 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/2804
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_2539
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2010 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDBED-3901nor
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Economics: 210en
dc.titleVerdsetting av Hurtigruten ASAen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)