Show simple item record

dc.contributor.advisorGrowen, Ulf Mack
dc.contributor.advisorOttesen, Gunnar
dc.contributor.authorGaldina, Svetlana
dc.date.accessioned2010-11-03T09:11:51Z
dc.date.available2010-11-03T09:11:51Z
dc.date.issued2010-08-15
dc.description.abstractTema for denne oppgaven er Corporate Social Responsibility (CSR). Innenfor temaet fokuseres det særlig på bedriftenes samfunnsansvar ved at den enkelte bedrift har et ansvar for å opptre på en bærekraftig måte ut over den rent bedriftsøkonomiske dimensjonen. Globaliseringen har ført til at mange bedrifter i dag ikke lenger har full kontroll over sin verdikjede, fordi store deler av produksjonen er outsourcet til tallrike underleverandører lokalisert i andre verdensdeler. Globaliseringen og kravet om bærekraftighet er av de viktigste faktorene bak utviklingen av CSR. Både næringslivet, myndighetene og forskere interesserer seg for CSR som er et omfattende tema. Det har vært nødvendig å avgrense oppgaven innenfor rammen av denne masteroppgaven. Jeg har valgt å bygge opp oppgaven i to hoveddeler. Første delen av oppgaven vil danne en et teoretisk grunnlag hvor jeg prøver å belyse hvordan oppfattes CSR av næringsliv, myndighetsorganer og forskere i dag, og hvilke utviklingstrekk har ledet fram til denne oppfatningen. I oppgavens andre del foretar jeg en empirisk undersøkelse av Telenor-konsernet og ser hvordan Telenors arbeid med CSR har utviklet seg over tid og hvordan Telenor vurderer betydningen av CSR i sin forretningsutvikling i dag. Jeg har valgt en kvalitativ metode for min undersøkelse hvor jeg kombinerer en innholdsanalyse og et kvalitativt intervju med direktør for samfunnsansvar i Telenor. Funnene i rapporten viser at både næringslivet, myndighetene og forskere har satt CSR på agendaen og at ledende bedrifter jobber aktivt med å utvikle sin CSR-strategi. Utviklingen av CSR har vært spesielt sterk de siste 20 årene. Casebedriften, Telenor-konsernet, tar samfunnsansvar på alvor. Bedriften samarbeider godt med sine interessenter og har sterkt fokus på de viktigste områder innenfor CSR- samfunn, miljø og klima.en
dc.format.extent328096 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/2805
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_2540
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2010 The Author(s)
dc.subject.courseIDBED-3901nor
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Economics: 210en
dc.titleCorporate Social Responsibilityen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record