Show simple item record

dc.contributor.advisorValestrand, Halldis
dc.contributor.authorWestgaard, Andreas W. Foss
dc.date.accessioned2010-11-29T12:23:39Z
dc.date.available2010-11-29T12:23:39Z
dc.date.issued2010-05-18
dc.description.abstractGjennom en induktiv, kvalitativ casestudie undersøker jeg i denne masteroppgaven betydningen av kommunal kulturplanlegging for utviklingen av kulturnæringer i Vadsø i Finnmark. Vadsø er interessant som studieobjekt av flere grunner, men særlig på grunn av kommunens næringspolitiske strategi om å satse på kulturnæringer og Vadsø som kulturby, og ikke minst framveksten av et antall kulturnæringsbedrifter som har gjort seg nasjonalt bemerket som pionerer og ledende på kulturnæringsutvikling. Fokus ligger på hvordan Vadsø kommune har gjennomført sin kulturplanlegging for kulturnæringsutvikling i perioden fra 2002 og fram til i dag. Analysen er strukturert rundt strategisk næringsplanprosessene i perioden, og hvordan planleggingsprosessenes form og innhold har hatt betydning. Funn jeg har gjort gjennom aktive samtaleintervju på feltarbeid våren og høsten 2009, tilsier at Vadsø kommunes kulturplanlegging har hatt begrenset grad av betydning for den positive kulturnæringsutviklingen som har skjedd over samme periode i Vadsø. Mangler og svakheter ved både planleggingens form og innhold er med å forklare tilstanden. Jeg trekker i analyse og konklusjon på teoretiske posisjoner som vektlegger bygging av institusjonelle kapasiteter og samarbeidsorientert planlegging og styring lokalt som fruktbare strategier for økonomisk utvikling og samstyring i en opplevelsesøkonomisk verden. Kulturnæringstilvekst og visjoner om stedlig kreativitet kan potensielt bidra til å gjøre småbyer som Vadsø til attraktive steder for nåværende og nye innbyggere, men fordrer en bypolitikk og -planlegging som bygger opp under institusjonell kapasitetsutvikling gjennom helhetlig kulturplanlegging og samarbeidsplanlegging.en
dc.format.extent3336597 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/2844
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_2577
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2010 The Author(s)
dc.subject.courseIDSPL-3900nor
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Urbanisme og fysisk planlegging: 230::Planleggingshistorie, -teori og -metodikk: 231en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Urbanism and physical planning: 230::Planning history, planning theory and planning methodology: 231en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Urbanisme og fysisk planlegging: 230::Romlig, territoriell planlegging: 238en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Urbanism and physical planning: 230::Spatial, territorial planning: 238en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Samfunnsgeografi: 290en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Human geography: 290en
dc.titleDen skapende byen Vadsø? : kulturplanlegging og governance i møte med en voksende opplevelsesøkonomien
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record