Show simple item record

dc.contributor.advisorFørde, Anniken
dc.contributor.authorElvenes, Siw Anita
dc.date.accessioned2010-12-10T14:39:57Z
dc.date.available2010-12-10T14:39:57Z
dc.date.issued2010-05-18
dc.description.abstractMålet for denne studien har vært å bidra i den faglige debatten om uttynning av bygdene, i tråd med ambisjonene for prosjektet jeg har vært tilknyttet, ”Innovative bygdemiljø – kollektivt entreprenørskap i bygdesamfunn”. Med referanse til ”jenteflukten” fra distriktene har jeg tatt for meg kvinnenettverk som bygdeutviklingsaktør, og den overordna problemstillinga for denne studien har vært: ”Hvilken betydning kan kvinnenettverk ha i lokalsamfunn i Midt-Troms?” For å kunne besvare denne problemstillingen har jeg valgt å fokusere på to spesifikke kvinnenettverk i Troms, der Dordi i Bardu kommune har fått hovedfokus, mens Ovedia i Sørreisa kommune vil dras inn som et eksempel på en annen type kvinnenettverk i regionen. Jeg har benyttet meg av ulike kvalitative metoder, som deltakende observasjon, kvalitative intervjuer, feltsamtaler og skriftlige kilder i denne studien. Da kvinnenettverk er kjønnede samhandlingsarenaer, har betydning av kjønn vært et sentralt analytisk perspektiv i oppgaven. Jeg har også vært opptatt av hvordan kvinnenettverkene innvirker på medlemmenes samfunnsdeltakelse gjennom hva slags statusrepertoar og handlingsrom det åpner for. Videre har jeg vært opptatt av hvordan kvinnenettverkene og deres medlemmer kan bidra til samfunnsutvikling, og jeg har derfor valgt å se på kvinnenettverkene gjennom et samfunnsentreprenørskapsperspektiv. På denne måten har jeg belyst ulike aspekter ved kvinnenettverk som bygdeutviklingsaktør.en
dc.format.extent1114324 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/2880
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_2613
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2010 The Author(s)
dc.subject.courseIDSPL-3900nor
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200en
dc.subjectbygdeutviklingen
dc.subjectnettverken
dc.subjectsamfunnsentreprenørskapen
dc.title"Fellesskap gir styrke" : kvinnenettverk som bygdeutviklingsaktør.en
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record