Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSilkoset, Ragnhild
dc.contributor.authorBang-Olsen, Øystein
dc.date.accessioned2023-03-27T05:34:29Z
dc.date.available2023-03-27T05:34:29Z
dc.date.issued2021-11-24en
dc.description.abstractOppgavens problemstilling er: Hvilke inntektsstrømmer velger selskaper innenfor delingsøkonomi? Utvalget i oppgaven er begrenset til selskaper som opererer i Norge, og med en plattform som knytter privatpersoner sammen. Oppgaven benytter to teoretiske rammeverk for å besvare problemstillingen. Det første rammeverket kombinerer to forretningsmodeller. Osterwalder og Pigneur (2010) sitt element inntektsstrøm fra deres forretningsmodell, og inntektsstrømelementet til Curtis og Mont (2020) sin forretningsmodell for plattformer innenfor delingsøkonomi. Det andre rammeverket er en kategorisering av selskapene. Det er benyttet en kombinasjon av kvalitativ og kvantitativ innholdsanalyse for datainnsamlingen. Primærkilden for datainnsamling er tilgjengelig informasjon på internett. Utvalget består av 28 selskaper. Resultatene viser at arbeidsintensive plattformer tilrettelegger hovedsakelig for at privatpersoner kan tilby sine tjenester som bil og transport, samt innenfor hushjelp og oppussing. Innenfor kapitalintensive plattformer var det dominerende at selskapene tilrettela for deling av en ressurs med stor verdi, som bolig, bil, båtplass og/eller lignende. Selskapene i utvalget benytter tre inntektsstrømmer, kommisjon, transaksjonsgebyr og medlemskap, der kommisjon er dominerende. 82% av selskapene velger kommisjon som inntektsstrøm. For drift av plattformene kreves det i snitt en kommisjonsandel på 14,1%. Kommisjonsandelen kreves fra både tilbyder og forbruker, men med overvekt på tilbyder. De to andre inntektsstrømmene er i mindretall; 14% velger transaksjonsgebyr og 18% velger medlemskap. Fire selskaper velger en kombinasjon av flere inntektsstrømmer. Mulige årsaker og utfordringer ved at selskapene velger kommisjon er drøftet kort på slutten av oppgaven.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/28845
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universitetno
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.holderCopyright 2021 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)en_US
dc.subject.courseIDBED-3910
dc.subjectDelingsøkonomien_US
dc.subjectInntektsstømen_US
dc.titleHvilke inntektsstrømmer velger selskaper innenfor delingsøkonomi?en_US
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveno


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)
Med mindre det står noe annet, er denne innførselens lisens beskrevet som Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)