Show simple item record

dc.contributor.authorLiang, Truls
dc.date.accessioned2023-04-14T05:32:50Z
dc.date.available2023-04-14T05:32:50Z
dc.date.issued2023-01-09en
dc.description.abstractOppgavens formål var å studere sosiale medier og bruk av denne i forhold til motivasjon hos frivillige i Kongsberg Jazzfestival. Problemstillingen var « Hvordan påv samfunn motivasjon hos frivillige i Kongsberg jazzfestival? ». irker nettbaserte Målet med oppgaven var å avdekke om sosiale medier skaper et rom for motivasjon for den enkelte frivillige, og hvilke motivasjonsfaktorer som spiller inn i dette. De innledende tankene var at sosiale medier påvirker frivilliges motivasjon til å yte ekstra, og at det gir mulighet for å øke følelsen av fellesskap, samhold og sosial støtte. Samtidig kunne dette være en arena for rekruttering av nye, og inkorporering i festivalfrivi llighetens riter og arbeidsmåter. Det eksisterer Gjennomgangen av litteratur ga en forståelse for at dette var et tema som ikke var undersøkt tidligere. mye forskning på utgangspunkt i sosiale medier. Kong frivillig motivasjon, særlig fra USA , men ikke med sberg Jazzfestival har også vært gjenstand for forskning på motivasjon tidligere, m en da under gjennomføring. Studiet tar for seg frivillige i Kongsberg Jazzfestival, og la ingen rammer for hvor lenge de hadde vært frivillige tidligere. Metoden som er valg t er både kvalitativ og kvantitativ metode. en casestudie med utgangspunkt i Bakgrunnen for valget, var å se på motivasjon som noe subjektivt i tillegg til en mer generell tilnærming til problemstillingen. Totalt 3 respondenter ble intervjuet, og 31 besvar elser i spørreundersøkelsen. Organisasjonens størrelse gjør at datagrunnlaget er lite, og det ble derfor gjort en sammenlikning av svarene med besvarelser fra andre frivillige. Dette ga mange utsagn og besvarelser som ble analysert opp mot ulike kategorier og forskningsspørsmål. Analysen viser at sosiale medier ikke er motivasjonen, men fungerer som en ekstra informasjonskanal underveis. Festivalens organisering og gjennomføring gjør at hovedvekten av motivasjon skjer i samme øyeblikk som den fysiske intera ksjonen mellom de frivillige. I forhold til motivasjon, vil følelsen av tilhørighet spille inn for den enkelte, i form av et passivt medlemskap. De sosiale plattformene blir et sted man deler kunnskap og diskuterer store hendelser fremfor en arena for utøv else av ytre og indre motivasjon. Nøkkelord: frivillighet, frivillige, motivasjon, sosiale medier, Facebook, Kongsberg Jazzfestivalen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/28978
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universitetno
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.holderCopyright 2023 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)en_US
dc.subject.courseIDBED-3906
dc.subjectLedelseen_US
dc.titleNettbaserte samfunn - skaper de mer frivillighet?en_US
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveno


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)