Show simple item record

dc.contributor.advisorZachariassen, Ketil
dc.contributor.authorBoine, Elin
dc.date.accessioned2023-06-29T05:39:36Z
dc.date.available2023-06-29T05:39:36Z
dc.date.issued2023-05-15en
dc.description.abstractMasteroppgaven handler om hvilken plass det samiske språket skulle ha i skolen i de samiske kommunene Karasjok, Kautokeino, Tana og Polmak fra 1945 til 1974. Etter andre verdenskrig myknet det norske myndighetene opp fornorskningspolitikken i skolen, og åpnet for mer bruk av samisk språk enn tidligere. Dette vakte reaksjoner i de lokale skolestyrene i Indre Finnmark. Blant annet uttrykte Karasjok skolestyre i en uttalelse fra 1949 at målet med skolen måtte være en fullstendig språklig fornorskning. Hensikten med oppgaven er å vise hvordan lokale aktører i Indre Finnmark handlet i spørsmålet om det samiske språkets plass i skolene etter 1945. Studien er tredelt, og tar for seg Samordningsnemnda, Samekomiteen og Stortingets behandling av Samekomiteens innstilling. Der tidligere forskning som oftest avgrenses til perioden 1945-1963, har jeg valgt å undersøke perioden frem til 1974. Etter at Stortinget hadde behandlet Samekomiteens innstilling ferdig i 1963 skulle en rekke tiltak iverksettes, og siste del av denne oppgaven handler derfor om hvorvidt disse tiltakene ble satt i gang. Studiens kildegrunnlag baserer seg hovedsakelig på arkivmateriale, avisartikler, en samling av fortellinger fra samisk skoleliv og tidligere forskning.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/29527
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universitetno
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.holderCopyright 2023 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)en_US
dc.subject.courseIDHIS-3980
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Historie: 070::Samtidshistorie (etter 1945): 084en_US
dc.subjectVDP::Humanities: 000::History: 070::Contemporary history (after 1945): 084en_US
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Historie: 070::Politisk historie: 071en_US
dc.subjectVDP::Humanities: 000::History: 070::Political history: 071en_US
dc.titleSamiske språkspørsmål i Indre Finnmark 1945-1974. En studie av skolestyrenes behandling av språkspørsmålene.en_US
dc.typeMastergradsoppgaveno
dc.typeMaster thesisen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)