Show simple item record

dc.contributor.advisorDahl-Eriksen, Tor Christian
dc.contributor.authorJacobsen, Amund Marius
dc.date.accessioned2023-07-17T05:54:04Z
dc.date.available2023-07-17T05:54:04Z
dc.date.issued2023-05-15en
dc.description.abstractSammendrag Militæret har eksistert ved siden av offentlig og privat sektor i over hundre år. Til tross for et århundre med sameksistens, har tilsynelatende ikke offentlig og privat sektor i stor grad latt seg inspirere av faktorer fra militæret. Denne generelle oppfatningen er velbegrunnet. Forsvaret er en unik institusjon bygget opp for å sikre nasjonsforsvaret, utstyrt med fysiske virkemidler, eksempelvis ulike typer våpen. Likevel, som denne avhandlingen viser, finnes det forfattere fra det private næringslivet som lar seg inspirere av militæret. Det private næringslivet oppfordres til å tenke mer aggressivt, eksempelvis via adopsjon av militær terminologi, for å kunne lykkes mot konkurrenter på markedet. De foreslåtte idéutvekslingene mellom så ulike institusjoner inspirerte problemstillingen til denne avhandlingen: I hvilken grad, og på hvilke områder kan noe av kunnskapen om strategi og ledelse, som anvendes i den militære sektoren, overføres til sivil sektor? Hva kan være til hinder for slik overførsel? I denne avhandlingen vil det innledningsvis bli fremvist teorier fra verkene til Nick Skellon og Chet Richards. Her fremlegges teorier om hvordan praksis fra militæret kan benyttes i konkurranseutsatte virksomheter. Gjennom translasjonsteoriene til Kjell Arne Røvik, og via en kvalitativ tilnærming, har deretter disse teoriene blitt studert og forsøkt etterprøvd. Den kvalitative dataen til denne avhandlingen kommer fra en gruppe bestående av fem informanter med ulike stillinger i privat og offentlig sektor. Deres uttalelse viser at Forsvaret har gitt dem unike forutsetninger, eksempelvis via ledelsespraksis, som har hjulpet dem i sine tidligere og nåværende stillinger. På en annen side viser datagjennomgangen også unike forutsetninger rundt tidligere offiserers militære bakgrunn, som kan ha vært til hinder for deres utøvelse av lederskap i det sivile.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/29682
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universitetno
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.holderCopyright 2023 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)en_US
dc.subject.courseIDSTV-3901
dc.subjectForsvareten_US
dc.subjectStrategien_US
dc.subjectPrivat næringsliven_US
dc.subjectOffentlig sektoren_US
dc.subjectKunnskapsoverføringen_US
dc.subjectTranslasjonsteorien_US
dc.titleFra fortjenestemedaljer til fortjeneste på markedet. En studie om kunnskapsoverføringer fra militær til privat og offentlig Sektoren_US
dc.typeMastergradsoppgaveno
dc.typeMaster thesisen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)