Show simple item record

dc.contributor.advisorMoldenæs, Turid
dc.contributor.authorBuseth, Lars
dc.contributor.authorSkrivervik, André
dc.date.accessioned2011-03-22T09:15:47Z
dc.date.available2011-03-22T09:15:47Z
dc.date.issued2010-11
dc.description.abstractKampen om kompetansen har fått mye oppmerksomhet både i media og arbeidsliv de siste årene. Ut fra erkjennelsen av at en virksomhets medarbeidere er dens viktigste ressurs kombinert med et arbeidsmarked med dårligere tilgang på kompetente medarbeidere, er rekruttering for alvor satt på dagsorden. På tross av dette finnes det relativt få empiriske undersøkelser som tar for seg hvordan virksomheter jobber med og organiserer sine rekrutteringsaktiviteter. I denne masteroppgaven har vi med utgangspunkt i tre ulike teoretiske modeller foretatt en analyse av rekrutteringsarbeidet til Statoil og Statens vegvesen. Datamaterialet består av intervjuer gjennomført sommeren 2010, samt studier av virksomhetenes nettsider og andre tilgjengelige dokumenter. I lys av utfordringene som ligger i det å trekke til seg å beholde kompetente medarbeidere har det vært viktig for oss å undersøke i hvilken grad rekruttering kan sies å være en strategisk organisatorisk aktivitet. Studien viser at rekrutteringsarbeidet i de to virksomhetene både har likhetstrekk og forskjeller med hensyn til organisering, praksis og ikke minst i hvilken grad rekrutteringsaktivitetene kan sies å ha en overordnet strategisk forankring.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/2983
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_2714
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2010 The Author(s)
dc.subject.courseIDSTV-3906en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240::Public and private administration: 242en
dc.titleRekruttering som strategisk HR…eller? : en analyse av rekrutteringsarbeidet til Statoil og Statens vegvesen.en
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record