Show simple item record

dc.contributor.advisorMoldenæs, Turid
dc.contributor.authorLervik, Anita Birgitte Bakkeland
dc.date.accessioned2011-03-22T11:30:01Z
dc.date.available2011-03-22T11:30:01Z
dc.date.issued2010-11-15
dc.description.abstractDenne oppgaven tar for seg kvinner og verv, i lys av om glasstaket hindrer kvinner i å nå opp til toppvervene. Forskning viser at mellom kvinner og de øverste lederjobbene er det et usynlig glasstak som gjør at de ikke når opp, i oppgaven ser jeg på om dette er et fenomen i fagorganisasjonen Lederne region nord. Jeg bruker Fafo-rapporten ”Kvinner i fagbevegelsen 2004. kvinners representasjon i Lo og forbundene” for å se om det er likhetstrekk mellom Lederne og LO. Problemstillingen sees i lys av fire spørsmål: I hvilken grad er kvinner representert i Lederne? Hvilke posisjoner har de? Hvordan opplever de det å inneha formelle verv og hvorfor? Dersom kvinner er dårligere representert enn menn, kan det skyldes det såkalte glasstaket? Det er en kvalitativ og kvantitativ undersøkelse, der jeg har sendt ut spørreskjema og intervjuet to kvinner. Spørreskjema ble sendt ut til både kvinner og menn for å se om det var variasjon i svarene. Funnene i oppgaven viser at det er kun kvinner selv som hindrer seg selv, det viser seg at kvinner med småbarn i Lederne og Lo vegrer seg å ta på seg verv for de vil prioritere familie og barn. I begge fagorganisasjonene er det ikke vanskelig å være tillitsvalgt eller få verv.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/2987
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_2718
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2010 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDSTV-3906en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240en
dc.subjectglasstaken
dc.subjectkvinneren
dc.subjectorganisasjonsteorien
dc.subjectfagorganisasjonen
dc.titleKvinner og verv i Lederne region nord : sett i forhold til fenomenet glasstaken
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)