Show simple item record

dc.contributor.advisorMoldenæs, Turid
dc.contributor.authorTuri, Gunn-Helene
dc.date.accessioned2011-03-22T12:21:44Z
dc.date.available2011-03-22T12:21:44Z
dc.date.issued2010-11-15
dc.description.abstractDenne studien handler om omdømmet til Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet (IIS) ved Universitetet i Tromsø (UiT). Bakgrunnen for valg av tema er økt konkurranse om studenter, varierende søkertall samt tilbakemeldinger om lite synlighet i omgivelsene. Det er ikke lenger bare private bedrifter som har fokus på omdømme, men også offentlige organisasjoner, så som universiteter, er opptatt av omdømme fordi de opplever konkurranse om kompetent arbeidskraft, kunder i form av studenter, oppmerksomhet m.m. Min studie tar utgangspunkt i Fombrun og van Riel’s (2004) teori ”The Roots of Fame”. Den går ut på at organisasjoner som har godt omdømme skiller seg fra de med dårlig omdømme ved at de scorer høyt på dimensjonene synlighet, distinkthet, ekthet, gjennomsiktighet og konsekventhet. Jeg har med utgangspunkt i disse dimensjonene gjennomført en undersøkelse blant studentene på IIS for å måle omdømmet til instituttet. Tanken er at de funn jeg gjør kan brukes videre for å utvikle institusjonen vår. Funn fra undersøkelsen viser at instituttet scorer bra på dimensjonene distinkthet og gjennomsiktighet. Det betyr at instituttet fremstår som unikt ved at det tilbyr studier med nordområdefokus samt at utdanningene som tilbys har relevans for næringslivet. Videre er det enighet om at studentene har tilgang til all relevant informasjon som er nødvendig for å utføre eget studiearbeid, og ansatte oppleves som imøtekommende og positive når studentene tar kontakt. På den annen side scorer instituttet svakt på dimensjonene synlighet og ekthet. Det betyr at instituttet må sette i verk tiltak for å forbedre kjennskapen til instituttet og fremstå som ekte og troverdig ved at kommunikasjon og handling samsvarer med organisasjonens løfter.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/2989
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_2720
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2010 The Author(s)
dc.subject.courseIDSTV-3906en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Economics: 210en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242en
dc.titleHva er omdømmet til Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet? : oppfattes instituttet som synlig, distinkt, ekte, gjennomsiktig og konsekvent?en
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record