Show simple item record

dc.contributor.advisorHaugen, Vivian D.
dc.contributor.authorEnoksen, Martin Oxlund
dc.date.accessioned2023-08-25T05:57:53Z
dc.date.available2023-08-25T05:57:53Z
dc.date.issued2023-05-12en
dc.description.abstractDenne studien handler om tiltaksarbeid i barnehagen og hvordan stanse og forebygge mobbing blant barnehagebarn. Målet med studien er å belyse hvilke tiltak barnehagelærerne benytter seg av i arbeidet mot mobbing og hvordan de selv ser på begrepet mobbing i en barnehagekontekst. I denne studien ble det anvendt en kvalitativ metode der informantene ble intervjuet om deres erfaringer rundt mobbing i barnehagen og hvilke tiltak de benyttet seg av i arbeidet mot mobbing. Utvalget bestod av fem informanter fra tre forskjellige barnehager, og alle var utdannede barnehagelærere. Funnene i denne studien tilsa at det jobbes en god del med tiltaksarbeid mot mobbing i barnehagene. Det som gikk igjen som det mest benyttede tiltaket var lekegrupper der barna ble inndelt i mindre grupper, med planlagte aktiviteter og mål, og ofte med en høy voksentetthet. Andre tiltak som ble benyttet var foreldresamarbeid, fokus på relasjoner, organisering og sosial kompetansetrening. Et annet vesentlig funn i denne studien var at fire av fem informanter trakk fram utestenging fra lek og sosiale fellesskap som den vanligste formen for mobbing blant barnehagebarn.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/30340
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universitetno
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.holderCopyright 2023 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)en_US
dc.subject.courseIDPED-3901
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Spesialpedagogikk: 282en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280::Special education: 282en_US
dc.subjectMobbingen_US
dc.subjectBarnehageen_US
dc.titleTiltaksarbeid mot mobbing i barnehagen. Hvilke tiltak benyttes i arbeidet mot mobbing?en_US
dc.typeMastergradsoppgaveno
dc.typeMaster thesisen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)