Show simple item record

dc.contributor.advisorJan, Höper
dc.contributor.advisorIngrid, Jensvoll
dc.contributor.authorKillengreen, Magnus
dc.date.accessioned2023-08-25T06:49:08Z
dc.date.available2023-08-25T06:49:08Z
dc.date.issued2023-05-15
dc.description.abstractGjennom denne masteroppgaven har jeg forsøkt å svare på følgende problemstilling: «Hvordan kan undervisning om arter i nærmiljøet bidra til økt handlingskompetanse hos elever i barneskolen?» For å støtte opp under problemstillingen ble følgende forskerspørsmålene benyttet: «Hvilke artskunnskaper har elevene utviklet i løpet av perioden?», «På hvilken måte har elevenes holdning til humler forandret seg i løpet av undervisningsperioden?» «På hvilken måte oppfatter elevene naturen annerledes etter endt undervisning? Denne studien viser at i løpet av et relativt kort undervisningsopplegg på to uker har elevene utviklet kompetanser som kan være med å bidra til økt handlingskompetanse. Jeg har brukt begreper på handlingskompetanse fra Sass et al. (2020) med hovedvekt på kunnskap og «passion» som jeg har til brennende ønske for forandring, men også fra Aschim et al. (2020), som vektlegger kunnskap, ferdigheter og holdninger. Ut fra resultater fra analysene av lærerlogg, fokusgruppeintervju og tankekart kan jeg trekke noen konklusjoner som er med på å besvare problemstillingen. Min studie viser at eleven har fått kunnskap om humler og planter. Dette gjelder både artskunnskap, men også kunnskap om deres funksjon i det lokale økosystemet. Denne kunnskapen har de tatt med seg hjem til familiemedlemmer. Slik kunnskap kan være med på å styrke elevenes handlingskompetanse rettet mot humler. Men det er ikke nok at elever har denne kunnskapen. Det er også nødvendig at elevene har positive holdninger. Elevene viser stor forskjell i holdninger til humler etter endt undervisning. Fra å ha vært negative til humler er de nå mer positive. Dette viser de på flere måter, blant annet med å uttrykke glede ved å si «jess» ved synet av humler, engasjement ved leting etter humler, de er ikke lengre redd dem og sier at de er søte. Elevene gir også uttrykk for at de ønsker å hjelpe dem, både når de er i nød og ved å lage humlevennlige hager. Alt dette handler om at elevene har positiv holdning til humler og som kan lede til økt handlingskompetanse. Resultatene fra min studie tyder på elever i min studie oppfatter og opplever naturen annerledes etter undervisningsperioden. Dette tenker jeg er første steg mot et brennende ønske om endring. Etter endt periode kan det virke som at naturen fått et nytt innehold, der de ser humler og planter der de før ikke så noe. Sammen med kunnskap og holdninger kan dette være med på styrke elevenes handlingskompetanse.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/30386
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2023 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)en_US
dc.subject.courseIDLER-3905
dc.subjectNaturfagdidaktikken_US
dc.subjectundervisning, økologi, bærekraftig utvikling, handlingskompetanseen_US
dc.titleHvordan kan undervisning om arter i nærmiljøet bidra til handlingskompetanse hos elever i barneskolen?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)