Show simple item record

dc.contributor.authorSagatun, Åse
dc.contributor.authorSæle, Rannveig Grøm
dc.date.accessioned2024-01-26T12:38:32Z
dc.date.available2024-01-26T12:38:32Z
dc.date.issued2024-01-12
dc.description.abstractBakgrunn: Flyt er et livsmestringsprogram for elever på 10. trinn som har til hensikt å gjøre deltakere bedre rustet til å gjennomføre videregående skole. Programmet er et styrkebasert gruppetiltak for ungdom i risiko for å droppe ut fra videregående, men ungdom uten kjent risiko inkluderes også. For elever omfatter tiltaket totalt 80 timer med organiserte aktiviteter fordelt på helg- og kveldssamlinger gjennom ca. 15 måneder, med oppstart i begynnelsen av 10 klasse. Foreldre deltar på fire samlinger. Kronprinsparets Fond er tiltaksutviklere, eiere av tiltaket og står for opplæring av veiledere i programmet. Tiltaket gjennomføres lokalt i kommunen. Det første kullet til å prøve programmet gjennomførte i 2019, og i 2022-23 gjennomføres det i 17 kommuner.<p> <p>Metode: Denne kunnskapsoppsummeringen bygger på et systematisk litteratursøk i databasene Embase, Medline og Psykinfo, NORART, Cochrane, Cristin, NORA, SCOPUS og SweMed. Det er også søkt i internasjonale kunnskapsdatabaser om evidens samt innhentet informasjon om tiltaket fra tiltakseier. Litteratursøk og annen innhentet informasjon ble gjennomgått for å identifisere nordiske effektstudier, internasjonale oppsummeringsstudier og eventuelt andre norske studier om tiltaket. <p>Resultater: Resultatene består av en vurdering av tiltakets beskrivelse, foreliggende effektstudier, forskningsmetodisk kvalitet og implementeringskvalitet. Flyt er godt beskrevet og bygger på et kjent teorigrunnlag. Det er gjennomført to norske evalueringer som har kartlagt brukererfaringer ved intervju, samt endring på noen variabler målt ved spørreskjema. Det foreligger ingen nordiske effektstudier av tiltaket. <p>Konklusjon: Flyt har en god teoretisk forankring og detaljerte beskrivelser av innhold og prosedyrer. Vi anbefaler å gjennomføre effektstudier som adresserer målsetningene eksplisitt med et tilstrekkelig stringent design. Flyt klassifiseres på evidensnivå 2 – Teoretisk begrunnede tiltak.en_US
dc.identifier.citationSagatun, Sæle. Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket: Flyt. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge. 2024en_US
dc.identifier.cristinIDFRIDAID 2230069
dc.identifier.doi10.7557/25.7004
dc.identifier.issn2464-2142
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/32747
dc.language.isonoben_US
dc.publisherSeptentrio Academic Publishingen_US
dc.relation.journalUngsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2024 The Author(s)en_US
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)en_US
dc.subjectForebygging / Preventionen_US
dc.subjectGjennomføring i videregående skole / High school drop outen_US
dc.subjectKunnskapsoppsummering / Knowledge reviewen_US
dc.subjectLivsmestring / Lifeskillsen_US
dc.titleKunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket: Flyten_US
dc.type.versionpublishedVersionen_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.typeTidsskriftartikkelen_US
dc.typePeer revieweden_US


File(s) in this item

Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)