Show simple item record

dc.contributor.authorAandahl, Emilie
dc.contributor.authorAbelsen, Birgit
dc.contributor.authorFosse, Anette
dc.contributor.authorGodager, Geir
dc.contributor.authorIversen, Tor
dc.contributor.authorLøyland, Hanna Isabel
dc.contributor.authorPedersen, Kine
dc.contributor.authorSnilsberg, Øyvind
dc.contributor.authorSæther, Erik Magnus
dc.date.accessioned2024-02-07T12:19:27Z
dc.date.available2024-02-07T12:19:27Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractPrimærhelseteam (PHT) er tverrfaglige team som inkluderer fastlege, sykepleier og helsesekretær. Sentrale målgrupper for PHT er brukere med kronisk sykdom, brukere med psykiske lidelser og rusavhengighet, brukere som omtales som «skrøpelige eldre» og brukere med utviklingshemming og funksjonsnedsettelser, samt «svake etterspørrere». <p> <p>For å finne ut om PHT, med mer systematisk oppfølging av målgruppen, gir et bedre tilbud til listeinnbyggerne enn den vanlige fastlegeordningen, ble forsøk med PHT startet 1. april 2018 på 13 legekontor, mens fire nye legekontor kom til fra 2020. Forsøket prøver ut to ulike finansieringsmodeller;12 av legekontorene har valgt honorarmodellen og fem har valgt driftstilskuddsmodellen. Evalueringen bygger på analyser av data fra helseregistre og administrative registre, pasientjournaler, spørreundersøkelser, intervjuundersøkelser og dokumenter. Denne rapporten beskriver resultater for perioden 2018 – 2021.en_US
dc.identifier.citationAandahl E, Abelsen B, Fosse A, Godager G, Iversen T, Løyland HI, Pedersen K, Snilsberg Ø, Sæther EM. Evaluering av pilotprosjekt med primærhelseteam og alternative finansieringsordninger: Sluttrapport 2018 – 2023 (Statusrapport VI). Universitetet i Oslo; 2024. 129 p.
dc.identifier.cristinIDFRIDAID 2243521
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/32868
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetet i Osloen_US
dc.rights.holderCopyright 2024 The Author(s)en_US
dc.titleEvaluering av pilotprosjekt med primærhelseteam og alternative finansieringsordninger: Sluttrapport 2018 – 2023 (Statusrapport VI)en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.typeForskningsrapporten_US


File(s) in this item

Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record