Show simple item record

dc.contributor.authorGarcia, Beate Hennie
dc.contributor.authorAag, Trine Iversen
dc.date.accessioned2024-02-28T11:55:05Z
dc.date.available2024-02-28T11:55:05Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractHensikt - Hensikten med studien var å utvikle en utskrivningsintervensjon med fokus på riktig legemiddelbruk etter sykehusopphold. Involvering av farmasøyt var en forutsetning.<p> <p>Metode - Ved hjelp av forbedringsmetodikken plan-do-study-act (PDSA) har vi utviklet og evaluert en utskrivningsintervensjon hvor farmasøyten er sentral i samarbeid med det tverrfaglige teamet.<p> <p>Resultater - Intervensjonen ble utviklet gjennom fire forbedringssirkler. Nøkkelfaktorer var et godt tverrfaglig samarbeid og god kjennskap til pasientene. Hos pasientene som mottok intervensjonen (n = 36) ble det i tillegg til informasjon og veiledning om legemidler også utført legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomgang hvor både uoverensstemmelser og legemiddelrelaterte problemer ble identifisert og løst. Pasienter som mottok intervensjonen var mer tilfredse med informasjon om sine legemidler gitt i løpet av sykehusoppholdet sammenliknet med pasienter som ikke hadde mottatt intervensjonen.<p> <p>Konklusjon - Vi har utviklet en utskrivningsintervensjon fra sykehus som det tverrfaglige teamet opplevde fungerte, og som kan bidra til riktig legemiddelbruk. Videre utvikling, evaluering og forskning er viktig for å ferdigstille intervensjonen samt undersøke pasientenes behov og opplevelse.en_US
dc.identifier.citationGarcia BH, Aag TI. Utvikling av utskrivningsintervensjon med fokus på riktig legemiddelbruk – en kvalitetsforbedringsstudie ved medisinsk avdeling. Norsk Farmaceutisk Tidsskrift. 2023;8:37-43en_US
dc.identifier.cristinIDFRIDAID 2244165
dc.identifier.issn0029-1935
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/33074
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorges farmaceutiske foreningen_US
dc.relation.journalNorsk Farmaceutisk Tidsskrift
dc.relation.urihttps://www.farmatid.no/vitenskap-og-fag/vitenskapelige-artikler/utvikling-av-utskrivningsintervensjon-med-fokus-pa-riktig-legemiddelbruk-en-kvalitetsforbedringsstudie-ved-medisinsk-avdeling
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2023 The Author(s)en_US
dc.titleUtvikling av utskrivningsintervensjon med fokus på riktig legemiddelbruk – en kvalitetsforbedringsstudie ved medisinsk avdelingen_US
dc.type.versionpublishedVersionen_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.typeTidsskriftartikkelen_US
dc.typePeer revieweden_US


File(s) in this item

Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record