Show simple item record

dc.contributor.advisorTiller, Tom
dc.contributor.authorThunberg, Odd Arne
dc.date.accessioned2011-05-19T06:53:34Z
dc.date.available2011-05-19T06:53:34Z
dc.date.issued2011-05-19
dc.description.abstractTo aksjonsforskningsprosjekter omhandler ansattes vilkår for refleksiv læring. Dialogene er hentet fra en hovedstudie i en norsk bank, og en supplerende studie i en svensk kommune. Arbeidsbetingelsene til ansatte kommer i et spenn mellom motsetningsfulle kontrollkrav og en forventning om økt refleksiv læring. Mellomlederne i Banken fikk andre møteinnkallinger som kolliderte med dialogseminarene. Manglende prioritering av tid fikk avgjørende betydning. Problemet løftes til et høyere utsiktspunkt og diskuteres gjennom maktteori. Tre forskere erfarte at møtet mellom banking education og problem posing education som Freire uttrrykte det, ikke var så lett å rokke ved. Læringsrom fra balansert målekort (Balance Scorecard) skulle øke uformell læring i arbeidstiden. I 89 % av registrerte tilfeller ble læringsrommene brukt til informasjon i Banken. Eksterne autorisasjonskrav og en læringskultur med trening og rutiner reduserer kognitiv usikkerhet, og blir barriere for ansattes innflytelse og deltakelse. Strategien læringsrom med adaptiv læring underbygger organisatorisk kontroll snarere enn refleksiv læring. Spesielt i en bankavdeling ivaretas imidlertid fortellergleden til aktørene i ukentlige kafedialoger som ble videreført. I Kommunen involverte toppledelsen seg sterkt i dialogprosessene, og det var svært interessant å se hvor raskt hele kommuneorganisasjonen endret sin læringsstrategi gjennom aksjonslæringen. Suksessfortellinger som forutsetter mestring gir økt lydighet til systemet. Grunnen til at lydigheten øker er at suksessen legitimeres innenfor systemet i en gjensidig bekreftelse mellom meg og systemet. Når aksjonslæring tas i bruk kan også maktproblematikk knyttes til organisasjonens praktiske prioriteringer og konkrete utfordringer. Det er behov for mer empirisk forskning omkring ansattes læring på arbeidsplassen. Spesielt gjelder dette for kunderelasjonelle ordninger som i utstrakt grad bruker målinger og autoriseringssystemer. En utilsiktet konsekvens kan bli redusert bruk av kritisk refleksjon, som er en viktig faktor for å kunne videreutvikle praksis gjennom refleksiv læring.en
dc.description.doctoraltypeph.d.en
dc.description.popularabstractAksjonsforskning møter bank. Studien viser motsetninger mellom kontrollkrav og vilkår for økt refleksiv læring i to organisasjoner. Det ble vanskelig å få deltakelse på dialogseminar fordi mellomlederne i en norsk sparebank fikk andre møteinnkallinger. Læringskafene ble svært nyttig i en bankavdeling, og pågår fortsatt ukentlig. Begrepene offer og aktørfortellinger, gjort–lært–lurt, gjøre andre god, som vi hadde introdusert brukes til daglig av banklederen. I den svenske kommunen involverte toppledelsen seg sterkt i dialogprosessene, og dette medførte at hele kommunen raskt endret læringsstrategi gjennom dialogprosessene. Erfarte suksessfortellinger som forutsetter mestring kan gi økt lydighet til systemet. Grunnen er at suksessen legitimeres innenfor systemet i en gjensidig bekreftelse mellom meg og systemet. Gjennom slike suksessfortellinger som bekrefter systemet, og der systemet applauderer fortellingen, risikerer man å bli helt for et sekund men systemslave for livet.en
dc.descriptionPapers number 2, 3 and 4 in this thesis are not available in Munin: <br/>2. Yngve Antonsen, Odd Arne Thunberg and Tom Tiller:'Bank advisors work between contradictory demands of control and reflective learning', (accepted paper in Journal of Workplace Learning). <br/>3. Antonsen, Y., Thunberg, O. A. and Tiller, T.:'Adaptive learning and cognitive uncertainty in a financial organization', Journal of Workplace Learning (2010), 22(8) s. 475–488. Available at <a href=http://dx.doi.org/10.1108/13665621011082855>http://dx.doi.org/10.1108/13665621011082855</a> <br>4. Odd Arne Thunberg: 'World cafes and dialog seminars as processes for reflective learning in organisations' (accepted manuscript version). Published version, Reflective Practice, 12:3, 319-333, available at <a href=http://dx.doi.org/10.1080/14623943.2011.571864>http://dx.doi.org/10.1080/14623943.2011.571864</a>en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/3336
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_3539
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2011 The Author(s)
dc.subject.courseIDDOKTOR-001en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Andre pedagogiske fag: 289en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280::Other disciplines within education: 289en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosiologi: 220en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Sociology: 220en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260::Utviklingspsykologi: 265en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Psychology: 260::Developmental psychology: 265en
dc.titleAksjonsforskning møter bank : En studie av vilkår for refleksiv læring i to organisasjoneren
dc.typeDoctoral thesisen
dc.typeDoktorgradsavhandlingen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record