Show simple item record

dc.contributor.advisorGabriella, Óturai
dc.contributor.authorKristoffersen, Anne Lise
dc.date.accessioned2024-04-29T08:24:28Z
dc.date.available2024-04-29T08:24:28Z
dc.date.issued2019-04-29en
dc.description.abstractHensikten med denne studien var å undersøke om imitasjon i løpet av de første leveårene kan forklares av engasjement. Dette ble undersøkt gjennom å kartlegge barnets blikk mot eksperimentet under demonstrasjonen av en objektrelatert handling, samt ved å kartlegge barnets håndteringer av objektet under eksperimentfasen. Deretter ble frekvens av imitative handlinger kartlagt basert på barnets håndteringer av objektet. Datamateriell bestod av allerede innsamlet data i form av videoopptak fra en tidligere studie om imitasjon og sosial læring. Deltakerne bestod av den tidligere imitasjonsstudiens eksperimentgruppe (N = 21), og var en gruppe friske barn i en alder på rundt 18 måneder (M = 550,81). Ved hjelp av et loggføringsprogram kalt «The Observer XT 12» ble barnets blikk under demonstrasjonsfasen og objektmanipulasjoner under eksperimentfasen kodet. Kodet data ble så analysert ved hjelp av SPSS gjennom å utføre en korrelasjonsanalyse. Resultatene viste ingen signifikante funn for korrelasjoner mellom blikk mot eksperimentet og imitasjon (r = .24, p = 305) samt for håndteringer av objektet og blikk mot eksperimentet (r = .07, p = 767). Derimot var det signifikante funn for korrelasjoner mellom håndteringer av objektet og imitative handlinger (r = .48, p = .029). Dette kan indikere at barn som håndterte objektene over lengre tid var mer sannsynlig til å utføre imitative handlinger.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/33436
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universitetno
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.holderCopyright 2019 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)en_US
dc.subject.courseIDPSY-2901
dc.subjectPSY-2901en_US
dc.titleKan imitasjon forklares av engasjement? En kvantitativ studie av imitativ atferd og engasjement hos barn ved 18 måneders alder.en_US
dc.typeMastergradsoppgaveno
dc.typeMaster thesisen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)