Show simple item record

dc.contributor.advisorVassdal, Terje
dc.contributor.authorJohnsen, Erlend
dc.date.accessioned2011-06-10T11:21:17Z
dc.date.available2011-06-10T11:21:17Z
dc.date.issued2011-05-16
dc.description.abstractCape Fish Group AS som er lokalisert i Honningsvåg på kysten Finnmark har fått muligheten til oppstart av fangsbasert akvakultur av torsk, ved at de er tildelt to konsesjoner (à 780 tonn) for denne aktiviteten. Denne oppgaven tar utgangspunkt i Cape Fish Group AS, og hvilken potensiell verdi disse konsesjonene kan tilføre selskapet ved en eventuell oppstart. Oppgaven tar utgangspunkt i en prosjektanalyse av fangstbasert akvakultur som en investeringsmulighet for Cape Fish Group AS. Prosjektanalysen benytter nåverdimetoden og internrenteberegning for verdivurdering og lønnsomhetsmåling. I analysen forutsettes det at Cape Fish Group AS kjøper 1 200 tonn levende torsk 1.april hvert driftsår, og over en periode på 10 år. Denne torsken oppfôres over sommeren og slakting føregår fra september t.o.m. desember. De vil på disse måndene kunne øke biomassevolumet med omtrent 60 %. På bakgrunn av forutsetningene i prosjektanalysen vil Cape Fish Group AS kunne oppnå en nåverdi ved oppstart på omlag 4,3 millioner, ved et inflasjonsjustert avkastningskrav etter skatt på 11,93 %. Prosjektet vil kunne gi en avkastning på investert kapital på 32,7 % ved standard internrenteberegning, og 18,9 % ved beregning av modifisert internrente. Ved oppstart av et slikt prosjekt vil Cape Fish Group AS ha mulighet til å benytte seg av fleksibiliteter for å oppnå en høyere nåverdi på prosjektet, og beregnet nåveriverdi forutsetter at noen av disse benyttes. Det er i dag relativt få aktører som driver med fangsbasert akvakultur av torsk, og bransjen ser ut til å være preget av dårlig lønnsomhet. Modellen som er laget for de biologiske og økonomiske beregningene i prosjektet bygger på mange estimater, forutsetninger og forenklinger. Solver funksjonen i Microsoft Excel er benyttet for å beregne slaktetidspunkt i modellen.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/3395
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_3118
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2011 The Author(s)
dc.subject.courseIDFSK-3961en
dc.subjectVDP::Landbruks- og Fiskerifag: 900::Fiskerifag: 920en
dc.subjectVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Fisheries science: 920en
dc.titleFangstbasert akvakultur av torsk- en mulighet for Cape Fish Group AS?en
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record