Show simple item record

dc.contributor.advisorSollid, Henning
dc.contributor.advisorSælen, Bjørn
dc.contributor.authorNyseth, Andreas Vevik
dc.contributor.authorNilsen, Marius
dc.date.accessioned2011-06-23T10:45:01Z
dc.date.available2011-06-23T10:45:01Z
dc.date.issued2011-05-16
dc.description.abstractFormålet med denne utredningen er å avdekke nordnorske sjømateksportørers regnskapsmessige behandling av valutaterminkontrakter (VTKer) i sikringsforhold. I tillegg ønskes det kartlagt hvorvidt avdekket regnskapspraksis er i tråd med norsk regnskapslovgivning og god regnskapsskikk. Utgangspunktet for studien er regnskapsåret 2009. Bakgrunnen for studien er at norsk regnskapslovgivning og god regnskapsskikk tidligere har vært både begrenset og mangelfull på området. Med innføringen av NRS(F) Finansielle eiendeler og forpliktelser i oktober 2009 har vi derimot nå fått en egen regnskapsstandard som regulerer regnskapsføringen på dette området. For å besvare studiens problemformuleringer er det gjennomført en større empirisk undersøkelse blant nordnorske sjømateksportører. 35 foretak utgjør utvalget. Som forventet avdekker studien en varierende og uensartet regnskapspraksis både blant foretakene som rapporterer etter ROR og foretakene som rapporterer etter GRSS. NRS(F) Finansielle eiendeler og forpliktelser benyttes kun i mindre grad ved regnskapsføringen av sikringsforholdet. En naturlig følge av den uensartede regnskapspraksisen er at bestemmelsene på området også i varierende grad blir fulgt. Dette gjelder både bestemmelsene knyttet til behandlingen i resultatregnskapet/ balansen og noteopplysningene/ årsberetningen. Det mest oppsiktsvekkende er at det avdekkes flere tilfeller hvor årsrapporten inneholder større feil. Studien indikerer tydelig at bevissthet rundt og kunnskap om regnskapsføringen av sikringsforhold er begrenset blant nordnorske sjømateksportører. Det er også et sentralt poeng at NRS(F) Finansielle eiendeler og forpliktelser i liten grad synes å bli fulgt.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/3440
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_3162
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2011 The Author(s)
dc.subject.courseIDBED-3901en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en
dc.subjectSikringsbokføringen
dc.subjectValutaterminkontrakten
dc.subjectNRS(F) Finansielle eiendeler og forpliktelseren
dc.subjectKontantstrømsikringen
dc.subjectVerdisikringen
dc.subjectNGAAPen
dc.titleNordnorske sjømateksportørers regnskapsmessige behandling av valutaterminkontrakter i sikringsforhold : en analyse av regnskapspraksisen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record