Show simple item record

dc.contributor.advisorBertheussen, Bernt Arne
dc.contributor.authorStagrum, Mads Bratteng
dc.date.accessioned2011-06-24T11:34:06Z
dc.date.available2011-06-24T11:34:06Z
dc.date.issued2011-05
dc.description.abstractMålet med denne masteroppgaven er å foreta en verdivurdering av Tank Design Tromsø AS pr. 31.12.2010. Selskapet er et av de ledende designbyråene i Nord-Norge med høy kompetanse innen grafisk og visuell kommunikasjonsdesign. Tank ble etablert i Tromsø i 2002, og har siden den tid levert solide årsresultat hvert år. De har vunnet en rekke designpriser, hvor fem av disse er Merket for god design for Macks Ølbryggeri AS og Halvors Tradisjonsfisk AS. Tank er et selskap i høy vekst og har mange spennende år foran seg. For å samle inn nødvendig informasjon til verdivurderingen av Tank, har jeg benyttet både primær – og sekundærdata. Primærdata bestod av et kvalitativt dybdeintervju med daglig leder av Tank. Det ble stilt spørsmål rundt historien til Tank, deres nærmeste konkurrenter, fremtidsutsikter og strategi. Sekundærdata er data utviklet av andre. Bruken av sekundærdata i oppgaven er regnskapsdata for Tank og deres største konkurrenter. Det er i oppgaven gjennomført en strategisk analyse og en regnskapsanalyse av Tank. Disse analysene skal bygge opp under og gi en mer grundig verdivurdering av selskapet. Funnene i den strategiske analysen viser at det viktigste konkurransefortrinnet til selskapet er de ansatte og deres kunnskap innen design. Humankapitalen representerer de ansattes kunnskap og er en del av kunnskapskapitalen til selskapet. Siden få kunder står for over en tredjedel av inntektsgrunnlaget til selskapet, vil det være kritisk hvis en eller flere av disse velger å gå over til et konkurrerende designbyrå. Det vil derfor være viktig å opprettholde de gode kundeforholdene Tank har bygget opp gjennom mange år. Regnskapsanalysen viser at Tank er et solid selskap med god lønnsomhet. Da eierne valgte å overføre det høye årsresultat i 2010 til annen egenkapital i balansen, forbedret egenkapitalen seg betydelig i selskapet. Av dette følger også en økning i egenkapitalandelen og en lavere gjeldsgrad. I forhold til konkurrentene har de en god lønnsomhet hvor driftsmarginen og rentabiliteten er svært høy. Selv om likviditetsgrad 1 ikke oppfyller kravet på over 2, har Tank en tilfredsstillende likviditet. I oppgaven har jeg valgt å ha fokus på de inntjeningsbaserte modellene. Verdivurderingen av Tank er gjort ved hjelp av egenkapital – og totalkapitalmetoden og EVA-metoden. Utredningen konkluderer med at verdien av Tank varierer fra 11,7 millioner kr til 13,3 millioner kr med en gjennomsnittlig verdi av selskapet på ca. 12,7 millioner kr. Den gjennomsnittlige verdien pr. aksje er på 93 468 kr. Egenkapitalmetoden gir en verdi på selskapet på nesten 13,3 millioner kr, mens totalkapitalmetoden har verdsatt selskapet til ca. 13,2 millioner kr. EVA-metoden ga den laveste verdien på i overkant av 11,7 millioner kr. Ved å ikke inkludere terminalverdien i verdiberegningene, reduseres verdiestimatene med mellom 39 % og 42,7 %. Siden flere av postene i de prognostiserte kontantstrømmene er beheftet med usikkerhet, er det i oppgaven gjennomført en sensitivitetsanalyse av Tank. Denne analysen skal finne ut hvor sensitiv verdiestimatene er for endringer i ulike faktorer. De faktorene som hadde størst påvirkning på verdiestimatene, uavhengig av verdsettingsmetode, var endring i avkastningskrav, driftsinntekter og kostnader. Når veksten i driftsinntektene endres fra 5 % til 6 %, øker verdiestimatet beregnet ved hjelp av egenkapitalmetoden med 20,8 %. Endring i arbeidskapital har minst påvirkning på verdiestimatene. Årsaken til dette skyldes blant annet at arbeidskapitalen i utgangspunktet er lav i selskapet, og har dermed liten påvirkningskraft på resultatet. I tillegg er arbeidskapital ikke en del av EVA-metoden.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/3449
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_3170
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2011 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDBED-3901en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en
dc.subjectVerdivurderingen
dc.subjectTanken
dc.subjectStrategisk analyseen
dc.subjectRegnskapsanalyseen
dc.subjectEgenkapitalmetodenen
dc.subjectTotalkapitalmetodenen
dc.subjectEVA-metodenen
dc.titleVerdivurdering av Tank Design Tromsø ASen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)