Show simple item record

dc.contributor.advisorBertheussen, Bernt Arne
dc.contributor.advisorMyrland, Øystein
dc.contributor.authorBakken, Charlotte
dc.contributor.authorStrømsnes, Tine
dc.date.accessioned2011-06-24T13:16:55Z
dc.date.available2011-06-24T13:16:55Z
dc.date.issued2011-05-16
dc.description.abstractTemaet for denne masteroppgaven er etterspørselen etter stadionfotball. Vi har ikke funnet tilsvarende undersøkelser gjennomført i Norge og vil derfor gjennomføre en empirisk studie av hva som påvirker etterspørselen etter stadionfotball på Alfheim. Vi ønsker å kartlegge hvilke faktorer som påvirker tilskuere til å gå på kamp, og i hvor stor grad hver faktor påvirker. Når driverne for etterspørselen er kjent, kan ledelsen i fotballklubber lettere implementere tiltak som kan bedre kapasitetsutnyttelsen. Vår problemstilling er; Hva påvirker etterspørselen etter stadionfotball på Alfheim? Vi har valgt å benytte multippel regresjonsanalyse som verktøy for å identifisere hvilke faktorer som påvirker etterspørselen. For å oppnå gode resultater av analysen har vi forankret undersøkelsen i tidligere forskning. Datainnsamlingen har vært tidkrevende og vi har i alt 258 observasjoner i en undersøkelsesperiode på 20 år. Dette har ført til at våre resultater forklarer 70,6 prosent av variasjonen i etterspørselen etter stadionfotball på Alfheim. Resultatene av regresjonsanalysen gir estimater som viser variablenes påvirkning på etterspørselen. Det som først og fremst er avgjørende for om det kommer mange tilskuere på Alfheim er hvem motstanderen til TIL er, sesongstart, 16. mai-kamp og sportslige resultater. Resultatene kan bidra med teoretiske og praktiske implikasjoner, både for forskningsområdet og for fotballklubben.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/3457
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_3178
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2011 The Author(s)
dc.subject.courseIDBED-3901en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en
dc.subjectFotballen
dc.subjectEtterspørselen
dc.subjectTilskuerantallen
dc.subjectTromsø ILen
dc.subjectRegresjonsanalyseen
dc.titleEtterspørselen etter fotball : en empirisk studie av tilskuertall på Alfheimen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record