Show simple item record

dc.contributor.advisorOttesen, Gunnar
dc.contributor.authorHansen, Sandra
dc.date.accessioned2011-06-24T14:10:19Z
dc.date.available2011-06-24T14:10:19Z
dc.date.issued2011-05-16
dc.description.abstractLean production, eller bare lean-teknikker, stammer fra industriell masseproduksjon og har i de siste årene blitt et populært tema innenfor både amerikansk og europeisk helsesektor. Samtidig har flere sykehus i Norge uttalt at de har implementert lean. Denne oppgaven undersøker om lean-teknikker, som stammer fra industriell masseproduksjon, kan implementeres i helsesektoren. Tidligere forskning indikerer at det er mulig å implementere lean ved sykehus, men har ikke undersøkt om sykehusene innehar de ulike elementene lean production bygger på fra industriell masseproduksjon. Dette kan være elementer som samlebånd og pullbasert produksjon. Denne oppgaven vil undersøke det grunnleggende som må være tilstede for implementering av lean-teknikker. For å avgrense oppgaven, vil studien undersøke potensialet for å implementere lean-teknikker ved Øre-, Nese-, og Halsavdeling (ØNH) ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Overordnet problemstilling ved oppgaven er dermed: ”Hvordan er potensialet for å implementere lean-teknikker ved Øre-, Nese-, og Halsavdelingen ved Universitetssykehuset Nord-Norge?” For studien har jeg valgt en kvalitativ metode med et eksplorativt design. Datainnsamlingen har foregått ved semistrukturerte intervju, hvor to informanter fra avdelingen ØNH har blitt valgt ut for undersøkelsen. Resultatene indikerer at potensialet for å implementere lean-teknikker ved avdelingen ØNH, ikke er stort, men heller lite. Dette på bakgrunn av at ØNH som avdeling ikke innehar alle de ulike elementene som lean production bygger på, hvor prinsippene innenfor hvert element tyder på å være stort sett fravikende ved avdelingen. Derimot kan ØNH benytte seg av ulike verktøy tilknyttet lean, slik som SMED og team.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/3462
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_3183
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2011 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDBED-3901en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en
dc.titleLean i helsesektorenen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)