Show simple item record

dc.contributor.advisorSirnes, Espen
dc.contributor.authorSteffensen, Ørjan
dc.contributor.authorHolten Olsen, Michael
dc.date.accessioned2011-06-24T14:26:53Z
dc.date.available2011-06-24T14:26:53Z
dc.date.issued2011-05-16
dc.description.abstractObligasjonsmarkedet er i vekst, og er en viktig del av verdensøkonomien. Økningen av obligasjonslån i Norge og USA viser at obligasjonsmarkedet øker i attraktivitet som kapitalkilde. I denne oppgaven har vi analysert hvilke faktorer som påvirker risikopremien på obligasjoner. Teori rundt obligasjoner og obligasjonsmarkedet har gitt oss god kjennskap til risikoen knyttet til obligasjoner og hvordan obligasjonsmarkedet fungerer. Ut fra teori om obligasjoner og tidligere forskning har vi testet en rekke variabler for å se om de har signifikant påvirkningskraft på risikopremien til obligasjoner. I tillegg har vi sett etter en sammenheng mellom obligasjoners risikopremie og organisasjoners merkenavn, og om selskapsstørrelse kan ha innvirkning på risikopremien. For å utføre regresjonsanalysen har vi benyttet oss av en økonometrisk programvare kalt Shazam. Vi har brukt to forskjellige modeller. OLS og Tobit. Analysen har, ved hjelp av disse to modellene, gitt oss svar på hvilke av variablene som påvirker risikopremien. Negativ risikopremie skal i prinsippet ikke forekomme for standard obligasjoner, men finnes likevel i vårt datasett. Årsaken kan være at ikke alle gjeldspapirene er standard obligasjoner, feil i oppgitt avkastning eller noe annet. Vi har imidlertid ikke fått svar fra dataleverandøren på hva som kan være årsaken til dette. Flere av variablene i analysen var statistisk signifikant, men små marginale effekter gjør de mindre betydningsfulle i en økonomisk sammenheng. P/E (pris / fortjeneste), P/B (pris / bokført verdi), kontantbeholdning og D/E (gjeld / egenkapital) er slike variabler. Av disse er P/B den med størst økonomisk signifikans. Resultatene viser at beta og rating er de mest betydningsfulle variablene, med sterke P-verdier og betydningsfulle koeffisienter. Vi har altså funnet ut at det er flere faktorer enn rating som påvirker obligasjoners risikopremie. Selv om rating er den mest sentrale variabelen, har vi vist at det finnes flere risikofaktorer som påvirker markedets oppfatning av risiko rundt det å holde obligasjoner. Det har vært interessant å se at markedet vektlegger en del risikofaktorer annerledes enn ratingselskapene.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/3464
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_3185
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2011 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDBED-3901en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en
dc.subjectForetaksobligasjoneren
dc.subjectRisikoen
dc.subjectRisikopremieen
dc.subjectRisikofaktoreren
dc.subjectRating Beta - systematisk risikoen
dc.subjectOmdømmeen
dc.titleAnalyse av obligasjoner : faktorer som påvirker risikopremienen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)