Show simple item record

dc.contributor.advisorMyrland, Øystein
dc.contributor.authorWiik, Christian Alexander
dc.date.accessioned2011-06-28T11:00:34Z
dc.date.available2011-06-28T11:00:34Z
dc.date.issued2011-05-26
dc.description.abstractDenne studien tar for seg hvordan produsenter kan prise sine produkter optimalt, samt hvordan de kan finne den optimale reklameinnsatsen. Den tidligere forskningen på området har sett lite på hvordan produsenter kan optimalisere empirisk, noe som i hovedsak skyldes at slike analyser krever gode markedsdata. I denne oppgaven ser jeg nærmere på hvordan en mineralvannsprodusent kan optimalisere to aggregerte produkter med hensyn på pris og markedsføring. Analysen starter med å tilpasse data, slik at regresjonsanalyser kan benyttes. Med utgangspunkt i parametre fra regresjonsmodellene optimaliseres prisene ved fire ulike metoder. Den første metoden optimaliserer priser etter en ordinær måte uten substitusjon. Videre benyttes en Monte- Carlo simulering i den neste modellen, slik at en får med variasjon fra dataene inn i den matematiske modellen. Deretter optimaliseres prisene med substitusjon, hvor substitusjonseffekter fra det andre produktet tas med. Til slutt optimaliseres prisene ved å innføre både stokastikk og substitusjon. Innføringen av stokastikk og substitusjon i optimaliseringen kan karakteriseres som et nytt felt innen forskning, da dette ikke er gjort før. Den siste analysedelen som gjennomføres omhandler hvordan mineralvannsprodusenten kan optimalisere reklameinnsatsen. Det viste seg at de nåværende prisene til mineralvannsprodusenten var signifikant forskjellig fra de optimale prisene som framkom av analysen, og at det er store gevinster å hente dersom man benytter optimaliseringsmodellene. Videre hadde substitusjonseffektene en negativ påvirkning på salgsinntektene. Reklameinnsatsen var heller ikke optimal i denne analysen. I tre av fire tilfeller brukte mineralvannsprodusenten for mye reklame, noe som resulterte i at de tapte mange kroner på det overskytende. Nøkkelord: Mineralvann, optimale priser, reklameeffekt, Monte- Carlo simulering, elastisiteter.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/3480
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_3201
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2011 The Author(s)
dc.subject.courseIDBED-3901en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Økonometri: 214en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Economics: 210::Econometrics: 214en
dc.subjectMineralvannen
dc.subjectreklameeffekten
dc.subjectMonte- Carlo simuleringen
dc.subjectelastisiteteren
dc.titleOptimal pris og markedsføring mot kunderen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record