Show simple item record

dc.contributor.advisorMoldenæs, Turid
dc.contributor.authorStorvoll, Ingvild
dc.date.accessioned2011-09-16T16:37:56Z
dc.date.available2011-09-16T16:37:56Z
dc.date.issued2011-06
dc.description.abstractModerne organisasjoner må forholde seg til stadig nye bølger av populære oppskrifter eller ideer for “riktige” måter å organisere og lede på. Oppskrifter spres gjennom utviklingsarenaer og gjennom dekontekstualisering fra organisasjoner. Et stort og viktig fokus som “herjer landet” er oppskrifter på omdømmehåndtering. Som mange oppskrifter har også disse vært lenge i private virksomheter forkledd i begrepet merkevarebygging. Trenden har fått fotfeste i organisasjonsverden, nå også i offentlig sektor. Kommuneorganisasjoner er intet unntak. Denne oppgaven tar utgangspunkt i kontekstualisering av en konkret oppskrift, nemlig verdibasert posisjonering. Denne oppskriften formidles gjennom Omdømmeskolen i regi av Distriktssenteret og Kommunal- og regionaldepartementet. Dette forskningsprosjektet tar for seg hvordan oversettelsen av denne oppskriften har foregått i to utvalgte kommuner, Berg og Tromsø, etter endt deltakelse på Omdømmeskolen. Oppgaven har følgende problemstilling: Hvordan oversetter Berg kommune og Tromsø kommune oppskriften fra Omdømmeskolen? Kjennetegnes oversettingen av kopiering, fratrekking, addering eller omvandling? Disse to kommunene er utvalgte case utfra deres deltakelse på Omdømmeskolen og ansatte med ansvar for omdømmesatsingen i kommunene er intervjuet. Det teoretiske rammeverket er basert på skandinavisk nyinstitusjonalisme og forankres i oversettelsesteorien til Kjell Arne Røvik. Denne teorien fokuserer på hva som skjer med oppskrifter når de adopteres til en organisasjon og forsøkes oversatt og implementert.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/3604
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_3320
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2011 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDSTV-3901en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240::Public and private administration: 242en
dc.titleUkritisk moteløve eller sovende bjørn i hi? : en studie om oversettelse av omdømmeoppskriften Verdibasert posisjoneringen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)