Show simple item record

dc.contributor.advisorRøvik, Kjell Arne
dc.contributor.authorHansen, Paul Martin
dc.contributor.authorJensen, Stig
dc.date.accessioned2011-09-19T09:12:30Z
dc.date.available2011-09-19T09:12:30Z
dc.date.issued2011-06-01
dc.description.abstractVi har i denne oppgaven ønsket å se nærmere på hvordan ledelse og styring ivaretas i en utflatet organisasjonsmodell. Som case har vi benyttet Tromsø kommune som omorganiserte sin virksomhet til en såkalt to-nivåmodell fra 1.1.2002. På undersøkelsestidspunktet hadde organiseringen fungert i mer enn ni år og dermed ”satt seg” som gjeldende organisasjonsmodell for kommunen. Helt konkret har i forsøkt å se nærmere på hvordan virkningene av økt kontrollspenn håndteres og om denne håndteringen er preget av styring og/eller ledelse. Som rammeverk for oppgaven har vi benyttet to sentrale organisasjonsperspektiver; det rasjonelle perspektivet og det institusjonelle perspektivet. Våre funn viser at samhandlingen mellom rådmannsnivået og enhetsledernivået og håndteringen av kontrollspennet har i seg aspekter fra begge perspektivene. Det er likevel klare indikasjoner på at styring og det rasjonelle perspektivet er mest fremtredende i håndteringen av kontrollepennet.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/3607
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_3323
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.subject.courseIDSTV-3906en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240en
dc.titleKontrollspenn i flat organisasjonsstruktur : styring eller ledelseen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record