Show simple item record

dc.contributor.advisorVassdal, Terje
dc.contributor.authorHansen, Frode
dc.date.accessioned2012-03-16T09:53:37Z
dc.date.available2012-03-16T09:53:37Z
dc.date.issued2011-08-15
dc.description.abstractSammendrag I 1984 ble tillatelse til å drive med oppdrett av laks og ørret kjøpt og dermed var Sjurelv Fiskeoppdrett AS etablert i Kaldfjord. I 1997 forandret eierstrukturen seg etter et arveoppgjør. Selskapet har hatt forholdsvis gode resultater, og er blitt sett på som attraktiv med sine gode lokaliteter. Dette har ført til at selskapet har fått tilbud om oppkjøp flere ganger de siste årene. I tillegg ble selskapet tildelt en ny konsesjon ved tildelingsrunden i 2009, noe som gjør det ekstra utfordrende å estimere fremtiden. Med min kjennskap til selskapet og økonomifaget passet det derfor utmerket å gjennomføre en verdsetting av bedriften. Verdsettingen i oppgaven baserer seg på en kontantstrøm analyse med en prognoseperiode på 15 år. Grunnlaget for mine forventninger av fremtiden ble dannet gjennom strategisk analyse, regnskapsanalyse og forventninger angående produksjon og etterspørsel. Produksjon for 2011 ble estimert på detaljnivå, da jeg har god tilgang på selskapets driftsrapporter og programvare for å beregne tilveksten (vedlegg 4). Forwardrates ble brukt for å estimere lakseprisen for slaktetidspunktene i 2011 og 2012. Prisene for de respektive årene ble vektet slik at jeg kom frem til henholdsvis 37,03 og 31,88 kr/kg for disse årene. For å beregne avkastningskravet må man finne betaverdien til selskapet. Siden Sjurelv Fiskeoppdrett AS ikke er et børsnotert selskap er heller ikke dens betaverdi kjent. For å finne betaverdien brukte jeg et aritmetisk gjennomsnitt av betaverdiene til seks lakseselskap registrert på Oslo børs. Etter at jeg hadde funne en verdi på egenkapitalen, gjorde jeg flere iterasjoner (gjentakelser), slik at jeg fikk markedsverdier ved utregning av avkastningskravet (WACC). Når verdien konvergerte mot et nivå, hadde jeg funnet den teoretisk riktige verdien (se tabell 10). Videre sammenlignet jeg P/B faktoren mot et utvalg av børsnoterte selskap. Usikkerhet rundt verdivurdering er tilstede da den er basert på en del skjønn og forutsetninger. Derfor gjennomførte jeg en sensitivitetsanalyse av de viktigste variablene i beregningen. Variablene laksepris, produksjonskostnader, produksjonsvolum og avkastningskrav ble endret hver for seg med pluss minus 5 % , 10 % og 15 % nivå. Egenkapitalverdien til Sjurelv Fiskeoppdrett ble beregnet til 130 millioner kroner per 1.1.2011.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/3984
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_3706
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2011 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDBED-3901en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en
dc.subjectSjurelv Fiskeoppdretten
dc.subjectlaksen
dc.subjectverdivurderingen
dc.titleVerdsettelse av Sjurelv fiskeoppdrett ASen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)