Viser treff 2936-2955 av 5511

  • Lack of association between cluster headache and PER3 clock gene polymorphism 

   Ofte, Hilde Karen; Tronvik, Erling Andreas; Alstadhaug, Karl Bjørnar (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2016-02-29)
   Background Cluster headache (CH) is regarded as a chronobiological disorder. The hypothalamic biological clock may thus be involved in the pathophysiology, but few studies have actually investigated this in CH patients. A variable number tandem repeat (VNTR) polymorphism of the PER3 clock gene has been associated to preferred daily rhythm (chronotype) in several studies. We aimed to study the ...
  • Lactate gap: a diagnostic support in severe metabolic acidosis of unknown origin 

   Hauvik, Linn Eva; Varghese, Mercy; Nielsen, Erik Waage (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-07-24)
   Ethylene glycol poisoning is a medical emergency. The metabolites glycolate and glyoxylate give metabolic acidosis. Because of similar structure, these metabolites are misinterpreted as lactate by many point-of-care blood gas analyzers. The falsely high lactate values can lead to misdiagnosis, inappropriate laparotomies, and delayed antidotal therapy. As laboratory analyzers measure plasma lactate ...
  • Lagkamerater for folkehelsa 

   Ytreberg, Beate (Chronicle; Kronikk, 2013-01-04)
  • Langrenn 

   Thomassen, Tor Oskar (Research report; Forskningsrapport, 2012)
  • Langrennsski og snø 

   Rønbeck, Nils-Fredrik (Research report; Forskningsrapport, 2001)
  • Langtidseffekten av motiverende intervju på livsstilsendring - en systematisk oversiktsstudie 

   Haugeberg, Joel (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-02)
   Bakgrunn: Motiverende intervju (MI) er en samtaleform enn bruker for å styrke menneskers indre motivasjon for ulike former for atferdsendring. Formålet med denne oppgaven var å se på langtidseffekten av MI på livsstilsendring. Metode: Oppgaven benyttet vanlige helseparametere som vekt, blodsukker, blodtrykk og lipidverdier som endemål på livsstilsendring . Det ble gjort et systematisk søk ...
  • Langtidseffekten av refraktiv kirurgi for behandling av myopi 

   Bektesevic, Emina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-09-15)
   PROBLEMSTILLING: LASIK og overflatelaserbehandling er to operasjonsteknikker som brukes i behandling av myopi, hvorav LASIK er den mest utbredte. Denne studien ser nærmere på forutsigbarhet, stabilitet og effektivitet av LASIK over en 11- årsperiode, samt forutsigbarheten og stabiliteten av en ny overflatelaserbehandlingsteknikk – Custom transepithelial ”no-touch” (cTEN) over en ett-årsperiode. ...
  • Langtidskomplikasjoner ved diabetes type 1 pasienter i Nord-Norge 

   Salaman, Marcus; Sandnes, Eirik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-06-03)
   Diabetes mellitus er en utbredt sykdom i Norge, og deles inn i type-1 og type-2. I dette prosjektet har valgt å rette fokuset mot prevalensen av langtidskomplikasjoner blant diabetes mellitus type-1 pasienter som følges opp av endokrinologisk seksjon ved UNN. Formålet er å undersøke hvilke typer langtidskomplikasjoner pasientene har fått av deres sykdom, om det foreligger kjønnsforskjeller og analysere ...
  • Langtidsoverlevelse og epidemiologisk forekomst ved CNS-svulster hos barn i Nord-Norge 1993-2012. 

   Martinsen, Synne Nilsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-31)
   Bakgrunn: Svulster i CNS er den hyppigst forekommende solide svulsten hos barn, og utgjør ca. 30 % av alle pediatriske krefttilfeller i Norge. Kreftformen regnes for å være en ledende årsak til barnekreftdødsfall i verden. Dette er en heterogen gruppe svulster, med stor variasjon i histologi og lokalisasjon i CNS. Bakgrunn for studien er et ønske om å analysere langtidsoverlevelse (5 og 10-års ...
  • Language of motivation and emotion in an internet support group for smoking cessation: Explorative use of automated content analysis to measure regulatory focus 

   Johnsen, Jan-Are Kolset; Vambheim, Sara Magelssen; Wynn, Rolf; Wangberg, Silje C (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2014)
   The present study describes a novel approach to the identification of the motivational processes in text data extracted from an Internet support group (ISG) for smoking cessation. Based on the previous findings that a “prevention” focus might be more relevant for maintaining behavior change, it was hypothesized that 1) language use (ie, the use of emotional words) signaling a “promotion” focus would ...
  • Large-scale secretome analyses unveil the superior immunosuppresive phenotype of umbilical cord stromal cells as compared to other adult mesenchymal stromal cells 

   Islam, Md Ashraful; Urbarova, Ilona; Bruun, Jack-Ansgar; Martinez, Inigo Zubiavrre (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-02-20)
   Mesenchymal stromal cells (MSCs), given their regenerative potential, are being investigated as a potential therapeutic tool for cartilage lesions. MSCs express several bioactive molecules which act in a paracrine fashion to modulate the tissue microenvironment. Yet, little is known about the divergence of these signalling molecules in different MSC populations. The present study investigated ...
  • Late onset myasthenia gravis is associated with HLA DRB1*15:01 in the Norwegian population 

   Maniaol, Angelina; Elsais, Ahmed; Lorentzen, Åslaug Rudjord; Owe, Jone Furulund; Viken, Marte K; Sæther, Hanne Skarpodde; Flåm, Siri Tennebø; Bråthen, Geir; Kampman, Margitta Theodora; Midgard, Rune; Christensen, Marte; Rognerud, Anna Kaja; Kerty, Emilia; Gilhus, Nils Erik; Tallaksen, Chantal; Lie, Benedicte Alexandra; Harbo, Hanne Flinstad (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2012)
   Acquired myasthenia gravis (MG) is a rare antibody-mediated autoimmune disease caused by impaired neuromuscular transmission, leading to abnormal muscle fatigability. The aetiology is complex, including genetic risk factors of the human leukocyte antigen (HLA) complex and unknown environmental factors. Although associations between the HLA complex and MG are well established, not all involved ...
  • Latent semantic variables are associated with formal thought disorder and adaptive behavior in older inpatients with schizophrenia 

   Holshausen, Katherine; Harvey, Philip D.; Elvevåg, Brita; Foltz, Peter; Bowie, Christopher R. (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2013)
   Introduction: Formal thought disorder is a hallmark feature of schizophrenia in which disorganized thoughts manifest as disordered speech. A dysfunctional semantic system and a disruption in executive functioning have been proposed as possible mechanisms for formal thought disorder and verbal fluency impairment. Traditional rating scales and neuropsychological test scores might not be sensitive ...
  • Lav fødselsvekt som risikofaktor for redusert nyrefunksjon i en frisk middelaldrende populasjon. 

   Beck, Simone; Larsen, Malin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-19)
   Lav fødselsvekt er en foreslått risikofaktor for utvikling av kronisk nyresykdom. I denne studien har vi sett nærmere på om det finnes en sammenheng mellom fødselsvekt og GFR målt ved iohexol-clearance hos deltagere fra RENIS-T6. RENIS-T6 inkluderer 1627 personer i aldersgruppen 50-62 år, uten kjent diabetes, kardiovaskulær sykdom eller nyresykdom, bosatt i Tromsø. Vi har samlet inn data for fødselsvekt ...
  • Lav inntekt, økonomiske problemer og lavt utdanningsnivå som risiko for utvikling av kronisk smertesyndrom i en norsk befolkning. Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT). 

   Løkken, Bente Irene (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2011-08-01)
   Bakgrunnen for denne masteroppgaven var at flere i en lavere sosioøkonomisk klasse ser ut til å bli rammet av fibromyalgi, og mye tyder på en økende forekomst. Formålet var å beregne kumulativ insidens over ti år i en norsk befolkning. Analysere om lav inntekt, økonomiske problemer og lavt utdanningsnivå kan ha noen betydning på risiko for å utvikle fibromyalgi. Materiale er hentet fra Helseundersøkelsen ...
  • Lave serumkonsentrasjoner av TGF-β hos nord-norske pasienter med systemisk lupus erythematosus (SLE) og granulomatøs polyangiitt (GPA) 

   Fossmark, Maria Olsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-09-18)
   Innledning: Systemisk lupus erythematosus (SLE) og granulomatøs polyangitt (GPA) er systemiske autoimmune sykdommer. Immunforsvaret tolererer vanligvis egne celler og vev, men toleransen brytes ved autoimmunitet. Ved aktivert immunforsvar vil serumkonsentrasjon av cytokiner, heriblant «transforming growth factor beta» (TGF-β) og «interferon gamma» (IFN-γ), kunne være endret. Formålet med studien var ...
  • Lavrisikofødende kvinner og deres fødselsforløp på fødeavdelingen ved Hammerfest sykehus. 

   Helander, Camilla Hansen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-06-01)
   Prinsippet om ”Active management of labour” brukes på fødeinstitusjoner i Norge. Prinsippet går ut på at fødselsfremgangen skal ha en cervixdilatasjon på 1 cm per time. Ved manglende fremgang gjøres tiltak i form av amniotomi eller bruk av oxytocin. Det er av interesse å beskrive den gjennomsnittlige lavrisikofødende kvinnen på en fødeavdeling, samt se om slike tiltak blir utført. En retrospektiv, ...
  • LC-MS basert analysemetode av gentamicin i blodprøver 

   Haug, Marianne Helene Christiansen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-05-20)
   Gentamicin er hyppig brukt til å behandle alvorlige infeksjoner, men kan ved langvarig behandling eller ved høy serumkonsentrasjon gi vevsskade i både nyrer og ører. Måling av serumkonsentrasjonen skjer rutinemessig med en immunologisk metode som krever et blodvolum på 500 µl. Hyppige målinger er i noen tilfeller nødvendig for å få god kontroll på behandlingen. Premature barn har lav kroppsvekt og ...
  • LDL apheresis beyond lipid reduction : a study of three different apheresis columns in heterozygous familial hypercholesterolemia and ex vivo 

   Hovland, Anders W. (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2012-06-01)
   When low density lipoprotein (LDL) cholesterol cannot be adequately controlled by medications, it is possible to reduce LDL-cholesterol by means of LDL apheresis. This extracorporeal treatment is most often used in familial hypercholesterolemia (FH). The procedure is known to reduce LDL-cholesterol significantly. Few studies however, have prospectively and systematically examined how different LDL ...
  • Leadership is the essential non-technical skill in the trauma team : results of a qualitative study 

   Wisborg, Torben; Hjortdahl, Magnus; Ringen, Amund H; Næss, Anne Cathrine Braarud (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2009)
   Background: Trauma is the leading cause of death for young people in Norway. Studies indicate that several of these deaths are avoidable if the patient receives correct initial treatment. The trauma team is responsible for initial hospital treatment of traumatized patients, and team members have previously reported that non-technical skills as communication, leadership and cooperation are the ...