Show simple item record

dc.contributor.advisorOlaussen, Hege
dc.contributor.authorThorp-Larsen, Hanne Therese
dc.date.accessioned2012-03-21T12:10:32Z
dc.date.available2012-03-21T12:10:32Z
dc.date.issued2011-10-31
dc.description.abstractProblemstillingens tittel er Vern av industriarkitektur etter krigsødeleggelser og gjenoppbygging – en undersøkelse av verneverdien til NSBs lokomotivstaller og lokomotivverksted i Narvik. Avhandlingens tema omhandler industriarkitektur og kulturminnevern og om hvilke vernekriterier som legges til grunn for et fredningsvedtak i henhold til Kulturminneloven. To utvalgte bygningsobjekter, jernbanebygningene Lokstall 1 og lokverkstedet i Narvik, er utgangspunktet for en komparativ undersøkelse, hvor førstnevnte har fått fredningsstatus og sistnevnte har et svakere vern ved at det er regulert til spesialområde bevaring. Emnene arkitektur og autentisitet blir spesielt vektlagt. Avhandlingens fokus er å analysere årsakene til hvorfor den ene bygningen har fått et sterkere vern enn den andre, ut fra et nesten likt utgangspunkt fra tidlig 1900-tall. Vernekriteriene generelt blir gjennomgått og en nærmere beskrivelse av de to bygningskompleksene blir undersøkt og drøftet for å kartlegge eventuelle endringer og inngripen som bygningene har vært gjenstand for og som har gitt dem forskjellig vernestatus.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/4029
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_3750
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2011 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDKVI-3900en
dc.subjectkunstvitenskapen
dc.subjectvernet industriarkitekturen
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Kunsthistorie: 120en
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Arkitektur og design: 140en
dc.titleVern av industriarkitektur etter krigsødeleggelser og gjenoppbygging : en undersøkelse av verneverdien knyttet til NSBs lokstaller og lokverksted i Narviken
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)