Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorRygg, Marite
dc.contributor.authorNordal, Ellen Berit
dc.date.accessioned2012-06-13T08:53:40Z
dc.date.available2012-06-13T08:53:40Z
dc.date.issued2012-05-16
dc.description.abstractSUMMARY This thesis is based on the Nordic juvenile idiopathic arthritis (JIA) cohort study. In a multi-centre population-based setting a prospective followup of juvenile idiopathic arthritis (JIA) was performed. Pediatric rheumatology centers in Denmark, Finland, Norway and Sweden included children with newly diagnosed JIA during a 3.5 year period starting January 1st 1997. The study was focused on outcome in terms of disease characteristics, course, activity and damage the first eight years after onset. Validation of the Juvenile arthritis disease activity score (JADAS) was performed. Incidence, clinical risk factors and biomarkers of JIA-associated uveitis were also studied. The first paper described outcome in the Nordic JIA cohort eight years after disease onset. Of the 500 children included at baseline, 440 children (88%) were followed more than 7 years. A change in JIA category during disease course was observed in 10.8% of the children, in addition to extended oligo-arthritis developing in one-third of the oligoarticular group. Disease activity was mostly mild, with low impact on daily life in patient-reported health-related quality of life (HRQoL). However, the chronicity of the disease was demonstrated as 57.6% of the children were not in medication-free remission at the final visit. In the second paper the JADAS was validated with C-reactive protein (CRP) replacing erythrocyte sedimentation rate (ESR) as an inflammatory marker. JADAS based on CRP correlated closely with the version based on ESR. JADAS was shown to be a feasible and valid tool in assessing disease activity in children with JIA in a population-based setting. In the third paper the predictive value of biomarkers and clinical characteristics at disease onset in regard to development of uveitis was studied in a pilot study of the Norwegian cohort of 100 children with JIA. During a mean observation time of 7 years, 16 children developed chronic uveitis. Antihistone antibodies (AHA) ≥8 U/ml, anti-nuclear antibodies detected by immunofluoresence (IF) ≥320 titer and young age at disease onset were significant predictors of uveitis development in JIA. Presence of ANA detected by enzyme-linked immunosorbent assays (ELISA) showed no association to development of uveitis, and should never be used to determine frequencies of eye examinations in children with JIA. The main findings of this study support the understanding of JIA as a long-term chronic disease. Further, we found that ILAR categories changed over time, JADAS based on C-reactive protein was a valid tool for evaluation of JIA disease activity in a population-base setting, and also that predicting uveitis in JIA remains a challenge.en
dc.description.doctoraltypeph.d.en
dc.description.popularabstractVedvarende sykdomsaktivitet ved barneleddgikt Barneleddgikt er mer kronisk og langvarig enn man tidligere trodde. Flertallet har god fysisk funksjonsevne, men en femdel utvikler varig sykdomsrelatert skade. Dette er hovedkonklusjonene i doktorgradsavhandlingen ”Disease activity and outcome in juvenile idiopathic arthritis; a longitudinal cohort study in the Nordic countries” . Barneleddgikt er en sammensatt sykdomsgruppe som kjennetegnes av kronisk leddbetennelse. Sykdommen, som er vanligst hos jenter, har ofte et svingende forløp, og kan ha store konsekvenser for selvopplevd helse og livskvalitet. Målsetningen med studien er å gi bedre kunnskap om forløp og prognose og dermed bedre grunnlag for optimal behandling. I en nordisk kohortstudie ble 500 barn med barneleddgikt fulgt de første åtte år etter at sykdommen startet. Studien var befolkningsbasert for å få med hele spekteret av sykdom – fra milde til alvorlige tilfeller. Åtte år etter sykdomsstart hadde bare 42% av barna vært uten sykdomsaktivitet og uten medikamenter det siste året. Mange hadde opplevd perioder uten aktiv sykdom, men hele 30% hadde hatt kontinuerlig aktiv sykdom. Til sammen 58% av barna hadde brukt ulike sykdomsmodifiserende legemidler, hovedsakelig i form av metotrexat og nyere biologiske legemidler. Behandling med steroidinjeksjoner i ledd var gitt til om lag tre firedeler av barna. Over halvparten rapporterte sykdomsrelaterte smerter og at livskvaliteten var påvirket siste uke. JADAS er en sykdomsaktitets-skår, som ble testet basert på laboratorieprøven CRP i tillegg til senkningsreaksjon. JADAS ble funnet valid og nyttig i vår befolkningsbaserte kohort. Om lag en av fem barn utviklet kronisk øyebetennelse, som det er vesentlig å oppdage tidlig for å starte behandling og unngå synstruende komplikasjoner. Vi fant at ung alder og forekomst av antihiston og antinukleære antistoffer er de viktigste risikofaktorer for å utvikle øyebetennelse. Etter legens vurdering åtte år etter sykdomsstart hadde rundt en femdel av barna en sykdomsrelatert skade. Ellen Berit Nordal er født 1964, oppvokst i Trondheim, og etter innledende studieår i Bergen, utdannet lege fra Norges Teknisk og Naturvitenskapelig Universitet i 1990. Hun er overlege ved Barneavdelingen, Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø, der hun har arbeidet med hovedfelt barnerevmatologi siden 1998. Disputas: Vår 2012 PhD -kandidat: Ellen Berit Nordal Utgår fra: Barneavdelingen, Barne- og ungdomsklinikken, Universitetssykehuset Nord-Norge og Institutt for klinisk medisin/ Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø. Veiledere: Førsteamanuensis/ Overlege Marite Rygg, Norges Tekniske og Naturvitenskapelige Universitet Trondheim, og Førsteamanuensis/ Instituttleder Bjørn Straume, Helsevitenskapelig fakultet Universitetet i Tromsø Telefon: 77669339/ 99701461 E-post: ellen.nordal@unn.noen
dc.description.sponsorshipHelse Nord forskningsmidler Grethe Harbitz legat Tromsø Revmatikerforeningen
dc.descriptionThe papers of this thesis are not available in Munin: <br/>1. Ellen Nordal, Marek Zak, Kristiina Aalto, Lillemor Berntson, Anders Fasth, Troels Herlin, Pekka Lahdenne, Susan Nielsen, Bjørn Straume and Marite Rygg: 'Ongoing Disease Activity and Changing Categories in a Long-Term Nordic Cohort Study of Juvenile Idiopathic Arthritis', Arthritis & Rheumatism (2011), vol. 63(9):2809-18. Available at <a href=http://dx.doi.org/10.1002/art.30426>http://dx.doi.org/10.1002/art.30426</a> <br/>2. Ellen Nordal, Marek Zak, Kristiina Aalto, Lillemor Berntson, Anders Fasth, Troels Herlin, Pekka Lahdenne, Susan Nielsen, Suvi Pältoniemi, Bjørn Straume and Marite Rygg: 'Validity and predictive ability of the Juvenile Arthritis Disease Activity Score (JADAS) based on C-reactive protein in a population-based Nordic cohort of juvenile idiopathic arthritis' (accepted manucript version). Published version in Annals of the Rheumatic Diseases, Online First-article, 2012, available at <a href=http://dx.doi.org/10.1136/annrheumdis-2011-200237>http://dx.doi.org/10.1136/annrheumdis-2011-200237</a> <br/>3. Ellen Nordal, Nils T. Songstad, Lillemor Berntson, Torolv Moen, Bjørn Straume and Marite Rygg: 'Biomarkers of chronic uveitis in juvenile idiopathic arthritis: predictive value of antihistone antibodies and antinuclear antibodies', The Journal of Rheumatology (2009), vol. 36(8):1737-43. Available at <a href=http://dx.doi.org/10.3899/jrheum.081318>http://dx.doi.org/10.3899/jrheum.081318</a>en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/4241
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_3956
dc.language.isoengen
dc.relation.ispartofseriesISM skriftserie, nr 125
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2012 The Author(s)
dc.subject.courseIDDOKTOR-003en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Reumatologi: 759en
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Rheumatology: 759en
dc.subjectBarneleddgikten
dc.titleDisease activity and outcome in juvenile idiopathic arthritis - a longitudinal cohort study in the Nordic countriesen
dc.typeDoctoral thesisen
dc.typeDoktorgradsavhandlingen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel