Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorFyhn, Anne
dc.contributor.authorHammerud, Mari
dc.date.accessioned2012-07-06T13:59:54Z
dc.date.available2012-07-06T13:59:54Z
dc.date.issued2012-06-01
dc.description.abstractTema for masteroppgaven: Romforståelse er anerkjent som en kognitiv faktor som påvirker matematikkprestasjoner. All kunnskap om verden lagres som mentale representasjoner i begrepsstrukturene. Elever med matematikkvansker har ikke adekvate begrepsstrukturer i matematikk, de mangler dermed god matematikkforståelse. Forestillinger er én form for representasjon. Disse elevenes forestillinger er ofte tunge og rigide. Romforståelse er trolig den største bidragsyteren til å skape lette og hensiktsmessige forestillinger. I trinn én i utviklingen av romforståelse er det viktig med romlige erfaringer, og det innebærer blant annet fysisk aktivitet. Derfor er det interessant å finne ut om det er sammenheng mellom elevers fysisk aktivitet og deres matematikkprestasjoner. Samt se hvilke implikasjoner studier av sammenhenger mellom fysisk aktivitet og romforståelse kan ha for oppfatningen av elevers matematikkvansker. Undersøkelsen: For å avdekke sammenheng mellom fysisk aktivitet og matematikkprestasjoner ble det gjennomført en korrelasjonsanalyse. Utvalget består av 87 deltakere fra fjerde trinn fra tre skoler. Operasjonaliseringen av variablene fysisk aktivitet og matematikkprestasjoner er ikke tilfredsstillende, validiteten i studiet står overfor flere trusler. Derfor trekkes resultater fra annen forskning frem. Resultatene fra andre studier av sammenheng mellom fysisk aktivitet og matematikkprestasjoner samsvarer ikke. Med utgangspunkt i oppgaven diskuteres tre mulige forklaringer på de sprikende resultatene. Hovedresultater: Matematikkvansker er et multifaktorielt fenomen. Romforståelse er ikke studert inngående med hensyn til disse vanskene, derfor er det vanskelig å avgjøre noe. Det må vies mer forskning på dette for å kunne avklare hvilke representasjonsformer disse elevene strever med, og om stimulering av romforståelse kan bidra til at de utvikler gunstige romlige representasjoner. Romforståelse er plastisk, så det er verdt å undersøke om økt stimulering av romforståelse kan realisere læringspotensialet til elever med matematikkvansker.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/4334
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_4054
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2012 The Author(s)
dc.subject.courseIDPED-3901en
dc.subjectmatematikkvanskeren
dc.subjectfysisk aktiviteten
dc.subjectromforståelseen
dc.subjectrepresentasjoneren
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Spesialpedagogikk: 282en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280::Special education: 282en
dc.titleRomforståelse og matematikkvansker : kan fysisk aktivitet ha positiv innvirkning på elevers matematikkprestasjoner?en
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel