Show simple item record

dc.contributor.advisorSundby, Jørgen
dc.contributor.authorHaagensen, Leif Ole
dc.contributor.authorSørli, Gry Lassesen
dc.date.accessioned2012-08-13T11:33:29Z
dc.date.available2012-08-13T11:33:29Z
dc.date.issued2012-05-02
dc.description.abstractDenne studien evaluerer nevropsykologisk utredning av henviste pasienter i alderen 19-36 år (M = 26.23, SD = 3.69, N = 26) med hovedsakelig avhengighet til stimulanter (amfetamin, metamfetamin, kokain) fra rusinstitusjonen Færingen ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN). Man har også gjort en brukerundersøkelse av pasientenes opplevelse av utredningen i etterkant. I resultater fra nevropsykologisk utredning av denne pasientgruppen forventet man å finne lett nedsatt nevropsykologisk funksjon, med de klareste avvikene innenfor domenene læring og hukommelse, og samvariasjon mellom nevropsykologiske utfall og variablene kjønn, utdanningsnivå, antall år rusmisbruk, alder og psykisk helse. Resultatene viste at pasientene på gruppenivå presterte hovedsakelig innenfor ett standardavvik fra gjennomsnittet ut fra normpopulasjonen. Utføringsevner lå på eller over gjennomsnittet, mens verbale evner var klart nedsatt. Pasientene hadde nedsatt arbeidsminne. Pasientenes nevropsykologiske funksjon var ofte lett nedsatt, men likevel innenfor normal variasjon. Man fant som forventet oftest utfall innenfor læring og hukommelse. Utfallenes begrensede omfang kan tilskrives lav gjennomsnittsalder, kort ruskarriere (M = 8.38, SD = 3.65), hovedsakelig bruk av stimulanter fremfor eksempelvis alkohol, og lite hodeskader i utvalget. På brukerundersøkelsen (n = 14) 2-3 mnd etter utredning forventet en at pasientene ville rapportere utredningen som en nyttig og positiv opplevelse. Dette ble bekreftet. Pasientene rapporterte lite atferdsendringer, men i større grad endringer i tanker rundt selvforståelse og fremtidsplaner som følge av undersøkelsen.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/4362
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_4081
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2012 The Author(s)
dc.subject.courseIDPSY-2901en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260::Klinisk psykologi: 262en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Psychology: 260::Clinical psychology: 262en
dc.titleNevropsykologisk funksjon og brukeropplevelse av nevropsykologisk utredning hos pasienter på rusinstitusjonen Færingen (UNN)en
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record