Show simple item record

dc.contributor.advisorSundby, Jørgen
dc.contributor.advisorØvervoll, Morten
dc.contributor.authorGulbrandsen, Mariken Knudsen
dc.contributor.authorMikkelborg, Line
dc.date.accessioned2012-08-17T08:19:31Z
dc.date.available2012-08-17T08:19:31Z
dc.date.issued2012-05
dc.description.abstractStudien evaluerer et tilbud om en begrenset nevropsykologisk undersøkelse hos pasienter innlagt ved en døgninstitusjon for rusbehandling. Man ønsket å undersøke om denne pasientgruppen har vansker i kognitiv fungering, og innenfor hvilke kognitive domener pasientene har kliniske utfall. Videre ønsket man å vurdere hvor ofte en slik undersøkelse ender opp med vurderinger om utfall av klinisk betydning og prediktive vurderinger knyttet til arbeid, skole og hverdag. Det har tidligere vært gjort få lignende studier i Norge, og det har heller ikke blitt evaluert kliniske utfall og nytteverdi av en slik undersøkelse på gruppenivå. Totalt 20 pasienter innlagt ved Nordlandsklinikken UNN Narvik gjennomgikk en begrenset nevropsykologisk undersøkelse. Pasientgruppen presterte signifikant lavere enn gjennomsnittet på tester innenfor seks definerte kognitive domener: Generelt evnenivå, Tempo, Auditivt/verbalt arbeidsminne, Verbal hukommelse, Verbal produksjon og Eksekutive funksjoner. Ved gjennomgang av de skriftlige rapportene viste det seg at det var flest kliniske utfall ved domenene tempo og auditivt/verbalt arbeidsminne. Flest bevarte funksjoner fant man ved indeksen WASI Utførelse under domenet generelt evnenivå. I litt over halvparten av de skriftlige rapportene etter undersøkelse ble det gitt anbefalinger til hjelpeapparatet om forskjellige former for tilrettelegging. Resultatene tyder på at en begrenset nevropsykologisk undersøkelse kan være et relevant og viktig tilbud i utredning av pasienter med alvorlig og langvarig rusmisbruk, og at en slik undersøkelse er noe som bør vies større oppmerksomhet i fagfeltet.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/4369
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_4087
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2012 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDPSY-2901en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260::Klinisk psykologi: 262en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Psychology: 260::Clinical psychology: 262en
dc.titleNevropsykologisk undersøkelse av pasienter med rusavhengighet i døgnbehandlingen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)